Konference

Respiratory Forum 2018

4. setkání pneumologů a alergologů se letos ko...

Respiratory Forum 2017

1. 12. – 2. 12. 2017 Již třetí setkání p...

Respiratory Forum 2016

25. – 26. 11. 2016 | NH Prague City, Praha ...

Respiratory Forum 2015

27. 11. - 28. 11. 2015 * NH Prague City, Praha ...

Aktuality

Kontrola astmatu a zlepšení kvality života při léčbě reslizumabem0

Léčba humanizovanou anti-interleukin-5 monoklonální protilátkou reslizumabem byla spojena s klinicky významným zlepšením kontroly astmatu a k...

Vyvážená strava má pro pacienty s CHOPN značný význam1

Plíce jsou velmi citlivý orgán reagující na řadu vnějších faktorů a způsob života, což platí dvojnásob při chronické obstrukční pli...

Environmentalní faktory ovlivňují CHOPN a astma více než dědičné predispozice2

Znečištění ovzduší a další environmentální faktory mají větší dopad na geny spojené s respiračními chorobami jako je chronická obst...

Nové souvislosti mezi roztroušenou sklerózou a alergiemi3

Studie amerických odborníků z Bostonu zveřejněná v časopise Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry přináší nové poznatky týkají...

Rozdíly v DNA mohou vysvětlit riziko CHOPN u kuřáků i nekuřáků4

Z výsledků rozsáhlé studie vyplývá, že rozdíly v DNA mohou vrhnout nový pohled na zdraví plic a riziko rozvoje chronické obstrukční pli...

Moderní léčba těžkého astmatu stojí na biologické léčbě5

V současné době je v České republice biologická léčba indikována u více než 200 astmatiků. Co můžeme očekávat v budoucnu?

Alergenová imunoterapie při alergii na pyl břízy: normalizace genové exprese a mikrobiálního osídlení6

Výsledky studie vedené odborníky z Helsinské univerzity naznačují, že alergenová imunoterapie u pacientů trpících alergií na pyl břízy m...

Protein identifikuje těžké astmatiky benefitující z nové cílené léčby7

U pacientů s těžkým astmatem byl nalezen protein, který dokáže identifikovat pacienty benefitující z cílené léčby.

Některá antihypertenziva mohou zvyšovat riziko nádorů plic8

Dlouhodobé užívání inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitorů) může být asociováno se zvýšeným rizikem nádorů plic...

Dohoda kraje s komárovskou Tevou pomůže zlepšit ovzduší9

Významný farmaceutický výrobce z opavské části Komárov a zároveň jeden z největších zaměstnavatelů na Opavsku Teva Czech Industries chc...

WHO upozorňuje: znečistěné ovzduší je stejnou hrozbou jako tabák10

Podle WHO si svět poradil se zdravotní hrozbou v podobě tabáku a nyní musí stejně přistoupit k „novému tabáku“ – toxickému vzduchu.

Vzdělávání

E-learning

Vzdělávací kurzy online akreditované ČLK.

Webináře

Multioborové přednášky natočené s předními odborníky a akreditované ČLK.

Přednášky

Přednášky, které zazněly v rámci konference Respiratory Forum a další přednášky předních odborníků ke stažení.

Publikace

Materiály pro odborníky připravené ke stažení. Materiály se týkají problematiky respiračních nemocí a konferencí Respiratory Forum.

Edukace sester

Vzdělávání pro sestry

Materiály pro pacienty

Informace pro pacienty s plicními chorobami v materiálech a odkazech na stránky zabývající se plicními chorobami a příbuznými tématy.

60
5759