stránky věnované aktuálním tématům respirační medicínyRespiratory Forum 2017

1. 12. – 2. 12. 2017

Již třetí setkání pneumologů a alergologů se uskuteční v NH Prague City, Mozartova 261/1, Praha 5.
Aktuální témata respirační medicíny budou představena napříč různými lékařskými obory.

Program konference

Registrace k online vysílání konference

PozvánkaAktuality

Těžké eosinofilní astma: plán na dosažení konsenzu

Dostupnost biologické léčby u pacientů s těžkým eozinofilním astmatem vedla k potřebě zavést nástroj, který by lékařům v praxi pomohl ...

Vychází kniha Inhalační systémy

Knihu, která dlouho chyběla, napsali společně prim. MUDr. Viktor Kašák a Eva Kašáková. Na začátku října tohoto roku ji vydává nakladate...

Aktuální téma: Nová doporučení GOLD

Global initiative for chronic obstructive lung diseases (GOLD) aktualizovala v tomto roce svá doporučení týkající se léčby CHOPN.

Reslizumab u těžkého eosinofilního astmatu

Lékaři léčící astma se ve své praxi setkávají i s pacienty, u kterých ani po zahájení léčby inhalačními kortikoidy (ICS) nebo fixní k...Kalendář akcí

2/11/2017 3/11/2017


Důležité informace

Doporučené postupy

Soubor doporučených postupů léčby astmatu, CHOPN, léčba závislosti na tabáku a mezinárodních guidelines GINA a GOLD.

Zajímavé odkazy

Zde najdete odkazy na stránky odborných společností, pacienstké organizace a sdružení, zahraniční organizace a odborné časopisy.

Publikace

Materiály pro odborníky připravené ke stažení. Materiály se týkají problematiky respiračních nemocí a konferencí Restitarory Forum.

Edukace pacientů

Informace pro pacienty s plicními chorobami v materiálech a odkazech na stránky zabývající se plicními chorobami a příbuznými tématy.Konference Respiforum

Respiforum 2017

1. 12. – 2. 12. 2017 Již třetí setkání pneumologů a alergologů se uskuteční v NH Prague City, Mozartova 261/1, Praha 5. Aktuální téma...

Respiforum 2016

25. 11. - 26. 11. 2016 * NH Prague City, Praha Druhý ročník dvoudenní konference RESPIRATORY FORUM 2016, která se věnuje aktuálním témat...

Respiforum 2015

27. 11. - 28. 11. 2015 * NH Prague City, Praha RESPIRATORY FORUM je dvoudenní multioborová konference, která do Prahy zve všechny pneumology,...