stránky věnované aktuálním tématům respirační medicínyKonference Respiforum

Respiratory Forum 2018

Již 4. setkání pneumologů a alergologů se i letos uskuteční v období prvního adventního víkendu, tentokrát v pátek 30. listopadu, tradič...

Respiratory Forum 2017

1. 12. – 2. 12. 2017 Již třetí setkání pneumologů a alergologů se uskutečnilo v NH Prague City v Praze. Napříč různými lékařskými...

Respiratory Forum 2016

25. 11. - 26. 11. 2016 * NH Prague City, Praha Druhý ročník dvoudenní konference RESPIRATORY FORUM 2016, která se věnuje aktuálním témat...Aktuality

Nová studie poskytuje hlubší pohled do imunologických mechanismů těžkého astmatu

Nové poznatky o rozvoji a progresi těžkého bronchiálního astmatu by se měly odrazit ve vývoji a testování nových léků.

Tabákový kouř významně ovlivňuje zdraví náctiletých

I pasivní kouření je u adolescentů spojeno se špatným zdravím, horší školní docházkou a zvýšenou pravděpodobností návštěv lékaře....

Téměř polovina žen trpící astmatem je ohrožena vznikem chronické obstrukční plicní nemoci

Určitému podílu případů lze ale předejít eliminací rizikových faktorů.

Časopis Lancet upozorňuje na souvislosti mezi astmatem a ADHD

Astma a porucha pozornosti s hyperaktivitou mohou mít podle nejnovějších zjištění určité spojitosti.Důležité informace

Doporučené postupy

Soubor doporučených postupů léčby astmatu, CHOPN, léčba závislosti na tabáku a mezinárodních guidelines GINA a GOLD.

Zajímavé odkazy

Zde najdete odkazy na stránky odborných společností, pacienstké organizace a sdružení, zahraniční organizace a odborné časopisy.

Publikace

Materiály pro odborníky připravené ke stažení. Materiály se týkají problematiky respiračních nemocí a konferencí Respiratory Forum.

Edukace pacientů

Informace pro pacienty s plicními chorobami v materiálech a odkazech na stránky zabývající se plicními chorobami a příbuznými tématy.