Konference

Respiratory Forum 2018

4. setkání pneumologů a alergologů se letos ko...

Respiratory Forum 2017

1. 12. – 2. 12. 2017 Již třetí setkání p...

Respiratory Forum 2016

25. – 26. 11. 2016 | NH Prague City, Praha ...

Aktuality

Rozdíly v DNA mohou vysvětlit riziko CHOPN u kuřáků i nekuřáků

Z výsledků rozsáhlé studie vyplývá, že rozdíly v DNA mohou vrhnout nový pohled na zdraví plic a riziko rozvoje chronické obstrukční pli...

Moderní léčba těžkého astmatu stojí na biologické léčbě

V současné době je v České republice biologická léčba indikována u více než 200 astmatiků. Co můžeme očekávat v budoucnu?

Alergenová imunoterapie při alergii na pyl břízy: normalizace genové exprese a mikrobiálního osídlení

Výsledky studie vedené odborníky z Helsinské univerzity naznačují, že alergenová imunoterapie u pacientů trpících alergií na pyl břízy m...

Protein identifikuje těžké astmatiky benefitující z nové cílené léčby

U pacientů s těžkým astmatem byl nalezen protein, který dokáže identifikovat pacienty benefitující z cílené léčby.

Vzdělávání

E-learning

Vzdělávací kurzy akreditované ČLK.

Webináře

Multioborové přednášky natočené s předními odborníky.

Přednášky

Přednášky, které zazněly v rámci konference Respiratory Forum a další přednášky předních odborníků ke stažení.

Publikace

Materiály pro odborníky připravené ke stažení. Materiály se týkají problematiky respiračních nemocí a konferencí Respiratory Forum.

Edukace sester

Vzdělávání pro sestry

Materiály pro pacienty

Informace pro pacienty s plicními chorobami v materiálech a odkazech na stránky zabývající se plicními chorobami a příbuznými tématy.

60
5759