Konference

Respiratory Forum 2020

6. setkání pneumologů a alergologů se let...

Respiratory Forum 2019

5. setkání pneumologů a alergologů se usk...

Respiratory Forum 2018

4. setkání pneumologů a alergologů se konalo v...

Respiratory Forum 2017

3. setkání pneumologů a alergologů se uskuteč...

Respiratory Forum 2016

25. – 26. 11. 2016 | NH Prague City, Praha ...

Respiratory Forum 2015

27. 11. - 28. 11. 2015 * NH Prague City, Praha ...

Aktuality

Jakého pacienta odeslat do Národního centra pro těžké astma?

Udělali jste skutečně vše pro kontrolu astmatu ?

Význam biologik v léčbě těžkého astmatu

V rámci letošních virtuálních XXV. hradeckých pneumologických dnů vystoupil se svojí přednáškou i profesor Roland Buhl z Mainz University ...

SÚKL schválil rozšíření indikace léku DuoResp Spiromax

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil 21. května 2021 rozšíření indikace u přípravku DuoResp Spiromax k využití u dospívajících o...

Pozvánka na webinář Airway autoimmune responses and relevance to management of severe asthma

Akce se koná ve čtvrtek 10. června 2021 19.00-20.00 SELČ (18:00 - 19:00 BST).

Hradecké pneumologické dny přechod do virtuální formy zvládly

Hradecké pneumologické dny se letos konaly již popětadvacáté, byť stejně jako ostatní podobné akce proběhly virtuálně. Z hlediska kvality...

E-learningový kurz Biologická léčba astmatu

Chcete se dozvědět více o biologické léčbě astmatu?

Reslizumab uspěl v reálné klinické praxi

Studie popisující bezpečnost a účinnost reslizumabu v reálné klinické praxi. Tato analýza je založena na datech od 215 pacientů s těžkým...

Odpověď na dlouhodobou anti-IL-5 terapii v reálné klinické praxi

Studie nizozemských autorů publikovaná v časopise Journal of Allergy Clinical Immunology: In Practice se zaměřila na přesnější popis variabi...

Velká studie propojila astma, alergickou rýmu a COVID-19

Lidé s alergickou rýmou a astmatem mohou být náchylnější k nákaze COVID-19 a významně více k závažné formě onemocnění...

Pacienti s CHOPN s nadváhou mají vyšší riziko rozvoje covid-19

Podle nových dat u pacientů s CHOPN, kteří mají nadváhu nebo obezitu, dochází v průduškovém epitelu k vyšší expresi proteinového recept...

COVID-19 a astma: Snížení rizika a udržení kontroly

Nový typ koronaviru SARS-CoV-2 již obletěl téměř celý svět a nákaza byla zaznamenána ve 147 ze 195 zemí. Nejrizikovější skupinou jsou os...

Vzdělávání

E-learning

Vzdělávací kurzy online akreditované ČLK.

Multioborové webináře

Multioborové diskuze natočené s předními odborníky a akreditované ČLK.

Přednášky

Přednášky, které zazněly v rámci konference Respiratory Forum a další přednášky předních odborníků ke stažení.

Publikace

Materiály pro odborníky připravené ke stažení. Materiály se týkají problematiky respiračních nemocí a konferencí Respiratory Forum.

Edukace sester

Vzdělávání pro sestry

Materiály pro pacienty

Informace pro pacienty s plicními chorobami v materiálech a odkazech na stránky zabývající se plicními chorobami a příbuznými tématy.

60
5759