Konference

Respiratory Forum 2019

5. setkání pneumologů a alergologů se usk...

Respiratory Forum 2018

4. setkání pneumologů a alergologů se konalo v...

Respiratory Forum 2017

3. setkání pneumologů a alergologů se uskuteč...

Respiratory Forum 2016

25. – 26. 11. 2016 | NH Prague City, Praha ...

Respiratory Forum 2015

27. 11. - 28. 11. 2015 * NH Prague City, Praha ...

Aktuality

Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Informace o úrovni znečištění ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší. Aktualizováno: 09.12.2019 16:24 SEČ

Nejzajímavější informace z ERS 2019 pohledem alergologa

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. v krátkém videu shrnuje to, co považuje za nejdůležitější nebo nejzajímavější z letošního kongresu ERS 2019...

Třetina pacientů se závažným astmatem užívá škodlivé dávky perorálních kortikosteroidů

Na tuto skutečnost poukázala nizozemská studie provedená u několika tisícovek pacientů, která byla představena na letošním kongresu Evropsk...

Jaká je světová prevalence latentní tuberkulózy?

V roce 1999 odhadla Světová zdravotnická organizace (WHO), že třetina světové populace má latentní infekci tuberkulózy (LTBI).

Riziko astmatu, senné rýmy a ekzému je ovlivněno polygenně

V rámci nové studie vědci nalezli v lidském genomu celkem 141 oblastí, které z velké části vysvětlují genetické riziko pojící se s astma...

Faktory mortality během hospitalizace u pacientů s CHOPN

Vliv na úmrtnost během hospitalizace mají u pacientů s CHOPN věk, mechanická ventilace a vážnost onemocnění.

Kontrola astmatu a zlepšení kvality života při léčbě reslizumabem

Léčba humanizovanou anti-interleukin-5 monoklonální protilátkou reslizumabem byla spojena s klinicky významným zlepšením kontroly astmatu a k...

Vyvážená strava má pro pacienty s CHOPN značný význam

Plíce jsou velmi citlivý orgán reagující na řadu vnějších faktorů a způsob života, což platí dvojnásob při chronické obstrukční pli...

Environmentalní faktory ovlivňují CHOPN a astma více než dědičné predispozice

Znečištění ovzduší a další environmentální faktory mají větší dopad na geny spojené s respiračními chorobami jako je chronická obst...

Nové souvislosti mezi roztroušenou sklerózou a alergiemi

Studie amerických odborníků z Bostonu zveřejněná v časopise Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry přináší nové poznatky týkají...

Rozdíly v DNA mohou vysvětlit riziko CHOPN u kuřáků i nekuřáků

Z výsledků rozsáhlé studie vyplývá, že rozdíly v DNA mohou vrhnout nový pohled na zdraví plic a riziko rozvoje chronické obstrukční pli...

Vzdělávání

E-learning

Vzdělávací kurzy online akreditované ČLK.

Multioborové webináře

Multioborové diskuze natočené s předními odborníky a akreditované ČLK.

Přednášky

Přednášky, které zazněly v rámci konference Respiratory Forum a další přednášky předních odborníků ke stažení.

Publikace

Materiály pro odborníky připravené ke stažení. Materiály se týkají problematiky respiračních nemocí a konferencí Respiratory Forum.

Edukace sester

Vzdělávání pro sestry

Materiály pro pacienty

Informace pro pacienty s plicními chorobami v materiálech a odkazech na stránky zabývající se plicními chorobami a příbuznými tématy.

60
5759