Konference

Respiratory Forum 2020

6. setkání pneumologů a alergologů se let...

Respiratory Forum 2019

5. setkání pneumologů a alergologů se usk...

Respiratory Forum 2018

4. setkání pneumologů a alergologů se konalo v...

Respiratory Forum 2017

3. setkání pneumologů a alergologů se uskuteč...

Respiratory Forum 2016

25. – 26. 11. 2016 | NH Prague City, Praha ...

Respiratory Forum 2015

27. 11. - 28. 11. 2015 * NH Prague City, Praha ...

Aktuality

Zotavení po COVID-19

Doktor Bram van den Borst v rámci XXV. hradeckých pneumologických dní přednesl dosavadní poznatky a část svého výzkumu týkají se plicní r...

Probiotika snižují respirační symptomy

Podle studie bylo každodenní užívání probiotik spojeno s menším výskytem příznaků onemocnění horních dýchacích cest u lidí s nadváh...

CHOPN ve světě s COVID-19

Letošní XXV. hradecké pneumologické dny věnovaly značnou část programu problematice onemocnění COVID-19 z různých hledisek.

Screeningový program karcinomu plic konečně odstartuje

Pilotní část screeningového programu karcinomu plic by se měla rozjet již letos.

Variabilita počtu eozinofilů v krvi u pacientů s eozinofilním astmatem

Post-hoc analýza studie BREATH sledovala změny počtu EOS u pacientů na placebu v čase.

Současné možnosti léčby karcinomu plic

Součástí letošních XXV. hradeckých pneumologických dnů byl i odborný blok s názvem Trocha onkologie nikoho nezabije.

Jakého pacienta odeslat do Národního centra pro těžké astma?

Udělali jste skutečně vše pro kontrolu astmatu ?

Význam biologik v léčbě těžkého astmatu

V rámci letošních virtuálních XXV. hradeckých pneumologických dnů vystoupil se svojí přednáškou i profesor Roland Buhl z Mainz University ...

SÚKL schválil rozšíření indikace léku DuoResp Spiromax

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil 21. května 2021 rozšíření indikace u přípravku DuoResp Spiromax k využití u dospívajících o...

Pozvánka na webinář Airway autoimmune responses and relevance to management of severe asthma

Akce se koná ve čtvrtek 10. června 2021 19.00-20.00 SELČ (18:00 - 19:00 BST).

Vzdělávání

E-learning

Vzdělávací kurzy online akreditované ČLK.

Multioborové webináře

Multioborové diskuze natočené s předními odborníky a akreditované ČLK.

Přednášky

Přednášky, které zazněly v rámci konference Respiratory Forum a další přednášky předních odborníků ke stažení.

Publikace

Materiály pro odborníky připravené ke stažení. Materiály se týkají problematiky respiračních nemocí a konferencí Respiratory Forum.

Edukace sester

Vzdělávání pro sestry

Materiály pro pacienty

Informace pro pacienty s plicními chorobami v materiálech a odkazech na stránky zabývající se plicními chorobami a příbuznými tématy.

60
5759