Konference

Respiratory Forum 2021

Již sedmý ročník setkání alergologů a pneum...

Respiratory Forum 2020

6. setkání pneumologů a alergologů se let...

Respiratory Forum 2019

5. setkání pneumologů a alergologů se usk...

Respiratory Forum 2018

4. setkání pneumologů a alergologů se konalo v...

Respiratory Forum 2017

3. setkání pneumologů a alergologů se uskuteč...

Respiratory Forum 2016

25. – 26. 11. 2016 | NH Prague City, Praha ...

Respiratory Forum 2015

27. 11. - 28. 11. 2015 * NH Prague City, Praha ...

Aktuality

Mezinárodní konsenzus v definici super-respondérů v biologické léčbě astmatu

Biologická léčba je pro pacienty s těžkým astmatem dostupná a někteří pacienti na ni reagují velice markantním zlepšením stavu.

Péče o těžké astma v České republice

MUDr. Vratislav Sedlák, PhD. z Plicní kliniky FN a LF UK Hradec Králové shrnul poslední rok v centrech péče o těžké astma v České republic...

Nadužívání úlevové medikace

Více než čtvrtina pacientů s astmatem stále nadužívá úlevovou medikaci, což u nich zvyšuje riziko závažné exacerbace a hospitalizace

Proč eskalovat léčbu CHOPN a astmatu včas?

Souhrn ze sympozia věnovaném léčbě CHOPN a astmatu s názvem „Proč eskalovat léčbu CHOPN a astmatu včas?“

Holandská studie z běžné praxe potvrzuje efekt reslizumabu u těžkého eozinofilního astmatu

Holandská studie čerpala data z registru RAPSODI a do hodnocení byli zahrnuti pacienti bez dosavadní zkušenosti s biologickou léčbou i astmatic...

Screening karcinomu plic – první zkušenosti

Ke zlepšení současné situace, kdy karcinom plic je v České republice jeden z nejčastějších zhoubných novotvarů, byl v lednu letošního ro...

Přednáška Optimising inhaler choice through personalised management

První ze série tří virtuálních přednášek.

Pneumologové z celé ČR nejen o astmatu, CHOPN a karcinomu plic

Letošní XXVI. ročník Hradeckých pneumologických dnů se po covidové odmlce od 20. do 23. dubna 2022 konal opět prezenčně a sešli se zde odb...

Za hranice eozinofilního astmatu a dál

Blok sympozia na téma stavů spojených s nadměrným počtem eozinofilů a jejich léčby nesl název „Když astma není jen astma“ .

Sekundární adrenální suprese při užívání vysokých dávek inhalačních kortikosteroidů u pacientů s těžkým astmatem

Inhalační kortikosteroidy představují v terapii astmatu již po dlouhou dobu stěžejní prvek léčby.

Obezita ve spojitosti s poruchami respiračního systému

V listopadu 2020 byl publikován článek doktora H. K. Makkera z Londýna ohledně obezity a jejího vlivu na nemoci respiračního systému.

Vzdělávání

E-learning

Vzdělávací kurzy online akreditované ČLK.

Multioborové webináře

Multioborové diskuze natočené s předními odborníky a akreditované ČLK.

Přednášky

Přednášky, které zazněly v rámci konference Respiratory Forum a další přednášky předních odborníků ke stažení.

Publikace

Materiály pro odborníky připravené ke stažení. Materiály se týkají problematiky respiračních nemocí a konferencí Respiratory Forum.

Edukace sester

Vzdělávání pro sestry

Materiály pro pacienty

Informace pro pacienty s plicními chorobami v materiálech a odkazech na stránky zabývající se plicními chorobami a příbuznými tématy.

60
5759