Konference

Respiratory Forum 2020

6. setkání pneumologů a alergologů se let...

Respiratory Forum 2019

5. setkání pneumologů a alergologů se usk...

Respiratory Forum 2018

4. setkání pneumologů a alergologů se konalo v...

Respiratory Forum 2017

3. setkání pneumologů a alergologů se uskuteč...

Respiratory Forum 2016

25. – 26. 11. 2016 | NH Prague City, Praha ...

Respiratory Forum 2015

27. 11. - 28. 11. 2015 * NH Prague City, Praha ...

Aktuality

E-learningový kurz Biologická léčba astmatu

Chcete se dozvědět více o biologické léčbě astmatu?

Reslizumab uspěl v reálné klinické praxi

Studie popisující bezpečnost a účinnost reslizumabu v reálné klinické praxi. Tato analýza je založena na datech od 215 pacientů s těžkým...

Odpověď na dlouhodobou anti-IL-5 terapii v reálné klinické praxi

Studie nizozemských autorů publikovaná v časopise Journal of Allergy Clinical Immunology: In Practice se zaměřila na přesnější popis variabi...

Velká studie propojila astma, alergickou rýmu a COVID-19

Lidé s alergickou rýmou a astmatem mohou být náchylnější k nákaze COVID-19 a významně více k závažné formě onemocnění...

Pacienti s CHOPN s nadváhou mají vyšší riziko rozvoje covid-19

Podle nových dat u pacientů s CHOPN, kteří mají nadváhu nebo obezitu, dochází v průduškovém epitelu k vyšší expresi proteinového recept...

COVID-19 a astma: Snížení rizika a udržení kontroly

Nový typ koronaviru SARS-CoV-2 již obletěl téměř celý svět a nákaza byla zaznamenána ve 147 ze 195 zemí. Nejrizikovější skupinou jsou os...

Monoklonální protilátky v léčbě prednison-dependentního astmatu

Studie P. K. Nair et al. analyzovala počet odpovědí na léčbu mepolizumabem a reslizumabem u pacientů s prednison-dependentním astmatem.

Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Informace o úrovni znečištění ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší. Aktualizováno: 09.12.2019 16:24 SEČ

Nejzajímavější informace z ERS 2019 pohledem alergologa

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. v krátkém videu shrnuje to, co považuje za nejdůležitější nebo nejzajímavější z letošního kongresu ERS 2019...

Třetina pacientů se závažným astmatem užívá škodlivé dávky perorálních kortikosteroidů

Na tuto skutečnost poukázala nizozemská studie provedená u několika tisícovek pacientů, která byla představena na letošním kongresu Evropsk...

Jaká je světová prevalence latentní tuberkulózy?

V roce 1999 odhadla Světová zdravotnická organizace (WHO), že třetina světové populace má latentní infekci tuberkulózy (LTBI).

Vzdělávání

E-learning

Vzdělávací kurzy online akreditované ČLK.

Multioborové webináře

Multioborové diskuze natočené s předními odborníky a akreditované ČLK.

Přednášky

Přednášky, které zazněly v rámci konference Respiratory Forum a další přednášky předních odborníků ke stažení.

Publikace

Materiály pro odborníky připravené ke stažení. Materiály se týkají problematiky respiračních nemocí a konferencí Respiratory Forum.

Edukace sester

Vzdělávání pro sestry

Materiály pro pacienty

Informace pro pacienty s plicními chorobami v materiálech a odkazech na stránky zabývající se plicními chorobami a příbuznými tématy.

60
5759