Konference

Respiratory Forum 2019

Letošní setkání pneumologů a alergologů...

Respiratory Forum 2018

4. setkání pneumologů a alergologů se konalo v...

Respiratory Forum 2017

3. setkání pneumologů a alergologů se uskuteč...

Respiratory Forum 2016

25. – 26. 11. 2016 | NH Prague City, Praha ...

Respiratory Forum 2015

27. 11. - 28. 11. 2015 * NH Prague City, Praha ...

Aktuality

Jaká je světová prevalence latentní tuberkulózy?

V roce 1999 odhadla Světová zdravotnická organizace (WHO), že třetina světové populace má latentní infekci tuberkulózy (LTBI).

Riziko astmatu, senné rýmy a ekzému je ovlivněno polygenně

V rámci nové studie vědci nalezli v lidském genomu celkem 141 oblastí, které z velké části vysvětlují genetické riziko pojící se s astma...

Faktory mortality během hospitalizace u pacientů s CHOPN

Vliv na úmrtnost během hospitalizace mají u pacientů s CHOPN věk, mechanická ventilace a vážnost onemocnění.

Kontrola astmatu a zlepšení kvality života při léčbě reslizumabem

Léčba humanizovanou anti-interleukin-5 monoklonální protilátkou reslizumabem byla spojena s klinicky významným zlepšením kontroly astmatu a k...

Vyvážená strava má pro pacienty s CHOPN značný význam

Plíce jsou velmi citlivý orgán reagující na řadu vnějších faktorů a způsob života, což platí dvojnásob při chronické obstrukční pli...

Environmentalní faktory ovlivňují CHOPN a astma více než dědičné predispozice

Znečištění ovzduší a další environmentální faktory mají větší dopad na geny spojené s respiračními chorobami jako je chronická obst...

Nové souvislosti mezi roztroušenou sklerózou a alergiemi

Studie amerických odborníků z Bostonu zveřejněná v časopise Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry přináší nové poznatky týkají...

Rozdíly v DNA mohou vysvětlit riziko CHOPN u kuřáků i nekuřáků

Z výsledků rozsáhlé studie vyplývá, že rozdíly v DNA mohou vrhnout nový pohled na zdraví plic a riziko rozvoje chronické obstrukční pli...

Moderní léčba těžkého astmatu stojí na biologické léčbě

V současné době je v České republice biologická léčba indikována u více než 200 astmatiků. Co můžeme očekávat v budoucnu?

Alergenová imunoterapie při alergii na pyl břízy: normalizace genové exprese a mikrobiálního osídlení

Výsledky studie vedené odborníky z Helsinské univerzity naznačují, že alergenová imunoterapie u pacientů trpících alergií na pyl břízy m...

Protein identifikuje těžké astmatiky benefitující z nové cílené léčby

U pacientů s těžkým astmatem byl nalezen protein, který dokáže identifikovat pacienty benefitující z cílené léčby.

Vzdělávání

E-learning

Vzdělávací kurzy online akreditované ČLK.

Multioborové webináře

Multioborové diskuze natočené s předními odborníky a akreditované ČLK.

Přednášky

Přednášky, které zazněly v rámci konference Respiratory Forum a další přednášky předních odborníků ke stažení.

Publikace

Materiály pro odborníky připravené ke stažení. Materiály se týkají problematiky respiračních nemocí a konferencí Respiratory Forum.

Edukace sester

Vzdělávání pro sestry

Materiály pro pacienty

Informace pro pacienty s plicními chorobami v materiálech a odkazech na stránky zabývající se plicními chorobami a příbuznými tématy.

60
5759