Konference

Respiratory Forum 2021

Již sedmý ročník setkání alergologů a pneum...

Respiratory Forum 2020

6. setkání pneumologů a alergologů se let...

Respiratory Forum 2019

5. setkání pneumologů a alergologů se usk...

Respiratory Forum 2018

4. setkání pneumologů a alergologů se konalo v...

Respiratory Forum 2017

3. setkání pneumologů a alergologů se uskuteč...

Respiratory Forum 2016

25. – 26. 11. 2016 | NH Prague City, Praha ...

Respiratory Forum 2015

27. 11. - 28. 11. 2015 * NH Prague City, Praha ...

Aktuality

Klinické studie ve většině případů opomíjejí zahrnout do své metodiky údaje o správné inhalační technice pacientů

Léčba CHOPN a astmatu závisí na užívání inhalační medikace, správná inhalační technika pacienta je tedy pro správnou a úspěšnou lé...

Astma je spojeno se zvýšeným rizikem potratů

Ženám s astmatem trvá delší čas, než otěhotní a bylo také zjištěno, že mají vyšší riziko potratů než ženy bez astmatu.

Léčba astmatu v závislosti na pohlaví a genderu

Astma a jeho vznik ovlivňuje vedle dalších faktorů i pohlaví a gender.

Pilotní program včasného záchytu CHOPN

V České republice probíhá od roku 2018 pilotní program „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“, do kter...

Mezinárodní konsenzus v definici super-respondérů v biologické léčbě astmatu

Biologická léčba je pro pacienty s těžkým astmatem dostupná a někteří pacienti na ni reagují velice markantním zlepšením stavu.

Edukace v inhalačních technikách při péči o respiračně nemocné

Klíčová sdělení z webináře organizovaného společností Teva v polovině června.

CHOPN v čase pandemie

Dnes Vám přinášíme shrnutí zajímavého článku od MUDr. Petra Zůny, který vyšel ve druhém letošním čísle Studia Pneumologica et Phthis...

Péče o těžké astma v České republice

MUDr. Vratislav Sedlák, PhD. z Plicní kliniky FN a LF UK Hradec Králové shrnul poslední rok v centrech péče o těžké astma v České republic...

Nadužívání úlevové medikace

Více než čtvrtina pacientů s astmatem stále nadužívá úlevovou medikaci, což u nich zvyšuje riziko závažné exacerbace a hospitalizace

Proč eskalovat léčbu CHOPN a astmatu včas?

Souhrn ze sympozia věnovaném léčbě CHOPN a astmatu s názvem „Proč eskalovat léčbu CHOPN a astmatu včas?“

Vzdělávání

E-learning

Vzdělávací kurzy online akreditované ČLK.

Multioborové webináře

Multioborové diskuze natočené s předními odborníky a akreditované ČLK.

Přednášky

Přednášky, které zazněly v rámci konference Respiratory Forum a další přednášky předních odborníků ke stažení.

Publikace

Materiály pro odborníky připravené ke stažení. Materiály se týkají problematiky respiračních nemocí a konferencí Respiratory Forum.

Edukace sester

Vzdělávání pro sestry

Materiály pro pacienty

Informace pro pacienty s plicními chorobami v materiálech a odkazech na stránky zabývající se plicními chorobami a příbuznými tématy.

60
5759