Konference

Respiratory Forum 2021

Již sedmý ročník setkání alergologů a pneum...

Respiratory Forum 2020

6. setkání pneumologů a alergologů se let...

Respiratory Forum 2019

5. setkání pneumologů a alergologů se usk...

Respiratory Forum 2018

4. setkání pneumologů a alergologů se konalo v...

Respiratory Forum 2017

3. setkání pneumologů a alergologů se uskuteč...

Respiratory Forum 2016

25. – 26. 11. 2016 | NH Prague City, Praha ...

Respiratory Forum 2015

27. 11. - 28. 11. 2015 * NH Prague City, Praha ...

Aktuality

Existuje spojení mezi diabetem a CHOPN?

Pacienti s CHOPN mají často přidružená onemocnění vedoucí k horším výsledkům léčby a jednou z nejčastějších komorbidit je diabetes m...

Nová studie prokazuje výrazný efekt edukace na průběh astmatu u dětí

V péči o dětské astma existuje jak úlevová, tak udržující medikace poskytující většinou dobrou kontrolu nad astmatem, významnou roli v t...

CHART – Nový nástroj k diagnostice astmatu u dětí v předškolním věku

Dětské pacienty s rizikem rozvoje astmatu je potřeba odhalit co nejdříve a adekvátně je léčit.

Pacienti s CHOPN mají vyšší riziko propuknutí deprese

Deprese je jednou z nejčastějších komorbidit u pacientů s CHOPN.

Perzistující astma je spojeno s vyšším rizikem aterosklerotických plátů v karotidách

Astmatici mají vyšší hladiny CRP a zánětlivých biomarkerů než zdravá populace a právě biomarkery zánětu jsou spojeny s vyšším rizike...

Klinické studie ve většině případů opomíjejí zahrnout do své metodiky údaje o správné inhalační technice pacientů

Léčba CHOPN a astmatu závisí na užívání inhalační medikace, správná inhalační technika pacienta je tedy pro správnou a úspěšnou lé...

Astma je spojeno se zvýšeným rizikem potratů

Ženám s astmatem trvá delší čas, než otěhotní a bylo také zjištěno, že mají vyšší riziko potratů než ženy bez astmatu.

Léčba astmatu v závislosti na pohlaví a genderu

Astma a jeho vznik ovlivňuje vedle dalších faktorů i pohlaví a gender.

Pilotní program včasného záchytu CHOPN

V České republice probíhá od roku 2018 pilotní program „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“, do kter...

Mezinárodní konsenzus v definici super-respondérů v biologické léčbě astmatu

Biologická léčba je pro pacienty s těžkým astmatem dostupná a někteří pacienti na ni reagují velice markantním zlepšením stavu.

Edukace v inhalačních technikách při péči o respiračně nemocné

Klíčová sdělení z webináře organizovaného společností Teva v polovině června.

Vzdělávání

E-learning

Vzdělávací kurzy online akreditované ČLK.

Multioborové webináře

Multioborové diskuze natočené s předními odborníky a akreditované ČLK.

Přednášky

Přednášky, které zazněly v rámci konference Respiratory Forum a další přednášky předních odborníků ke stažení.

Publikace

Materiály pro odborníky připravené ke stažení. Materiály se týkají problematiky respiračních nemocí a konferencí Respiratory Forum.

Edukace sester

Vzdělávání pro sestry

Materiály pro pacienty

Informace pro pacienty s plicními chorobami v materiálech a odkazech na stránky zabývající se plicními chorobami a příbuznými tématy.

60
5759