Aktuality

Čísla hovoří jasně. Screening karcinomu plic znatelně snižuje mortalitu

Když chtěli čeští lékaři v roce 2013 zavést screening na karcinom plic, byly jejich snahy odmítnuty. Nyní při dalším pokusu věří, že...

V Evropě by měl být zaveden screening karcinomu plic

Největší naděje na úspěšnou léčbu je u karcinomu plic v případě, je-li včas diagnostikován.

Vědci pracují na umělých plicích vyrobených pomocí 3D tiskárny

Plně funkční umělé plíce vyrobené pomocí 3D tiskárny mohou jednoho dne pomoct pacientům s CHOPN a jinými respiračními chorobami.

Obezita otce v rané pubertě zdvojnásobuje riziko astmatu u budoucích potomků

Mezinárodní evropská studie ALEC ukázala, že období mezi 8. rokem života a pubertou je obzvláště důležité pro zdraví plic v pozdější...

Excesivní neuronální síť v dýchacím systému je spojena se závažnějšími symptomy bronchiálního astmatu

Výsledky studie přináší nový náhled na dosud málo prozkoumané mechanismy v rozvoji chronického respiračního onemocnění.

Lidé trpící bronchiálním astmatem jsou ve vyšším riziku rozvoje obezity

Obezita je známým rizikovým faktorem pro rozvoj astmatu. Recentně publikovaná studie však ukazuje, že tato asociace platí i opačným způsobe...

Závažnost astmatických příznaků je dána geny a znečištěním prostředí

Astmatici se specifickým genetickým profilem vykazují v důsledku vystavení vzduchu znečistěného dopravou intenzivnější respirační přízn...

V USA uvedli systém pro sledování užívání léků pacienty s CHOPN

Nazývá se Hailie solution a Adherium ji podle schválení FDA může prodávat přímo spotřebitelům.

Nová studie poskytuje hlubší pohled do imunologických mechanismů těžkého astmatu

Nové poznatky o rozvoji a progresi těžkého bronchiálního astmatu by se měly odrazit ve vývoji a testování nových léků.

Tabákový kouř významně ovlivňuje zdraví náctiletých

I pasivní kouření je u adolescentů spojeno se špatným zdravím, horší školní docházkou a zvýšenou pravděpodobností návštěv lékaře....

Téměř polovina žen trpící astmatem je ohrožena vznikem chronické obstrukční plicní nemoci

Určitému podílu případů lze ale předejít eliminací rizikových faktorů.

Časopis Lancet upozorňuje na souvislosti mezi astmatem a ADHD

Astma a porucha pozornosti s hyperaktivitou mohou mít podle nejnovějších zjištění určité spojitosti.

Seminář „Vliv znečištění ovzduší na zdraví dýchacích cest“ ‒ Berlín, Německo (19. – 20. 11. 2018)

Pokud máte zájem prezentovat Vaši práci, abstrakta můžete zasílat do 3. září 2018.

Objev bakteriálního enzymu může pomoct v boji proti tuberkulóze

Vědci z University of Warwick ve Velké Británii objevili strukturu enzymu, který se nachází v bakteriích Mycobacterium tuberculosis. Díky to...

Pitva prokázala u papeže Klementa XI. plicní formu tuberkulózy

Papež Klement XI. byl hlavou katolické církve v letech 1700‒1721. Pitva zemřelého prokázala poškození plic svědčící pro plicní formu t...

Američtí pediatři navrhují screening eozinofilní ezofagitidy u dětí s alergiemi

Děti s potravinovými, kožními nebo respiračními alergiemi by měly procházet screeningem eozinofilní ezofagitidy (EoE). Na základě velké p...

Zdravá strava redukuje příznaky astmatu

Nová peer-reviewed studie publikovaná v European Respiratory Journal uvádí, že osoby se zdravými stravovacími návyky mají mírnější příz...

Užívání antidepresiv u lidí s CHOPN zvyšuje riziko hospitalizace a úmrtí

Lidé s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), kteří užívají antidepresiva, mají o 20 % vyšší pravděpodobnost úmrtí a o 15 % vy...

Nová britská studie nabírá účastníky pro hodnocení rizikových faktorů časné CHOPN

Observační studie bude probíhat pouze ve Velké Británii a cílem je jednak studium časných stadií chronické obstrukční plicní nemoci (CHOP...

Celostátní konference Národního centra pro těžké astma – Nerovný přístup k moderní cílené léčbě

Odborné společnosti iniciovaly setkání zástupců lékařů z center pro těžké astma a revizních lékařů zdravotních pojišťoven, aby sezn...

Působení vzduchu znečištěného dopravou na zdraví

Co by se stalo, kdybychom odstranili všechna benzínová a dieselová vozidla z menšího evropského města? Podle nové studie ze švédské Lund U...

Alergická rinitida zhoršuje psychiku adolescentů

Na alergickou rinitidu se někdy pohlíží jako na okrajovou záležitost bez závažnějších dopadů na kvalitu života.

Velká studie upozorňuje, že původ 21 % případů CHOPN může být připsán škodlivému pracovnímu prostředí

Statistická analýza odhalila, že 21 % případů CHOPN můžeme přisoudit pracovní expozici.

Vědci z 1. LF UK cílí na alergeny, které mohou významně ohrozit plíce

Lékaři Pneumologické kliniky 1. LF UK v Thomayerově nemocnici zkoumají nové metody, jak diagnostikovat exogenní alergická alveolitidu.

První globální odhad uvádí, že ročně onemocní tuberkulózou 1,8 milionu mladých lidí

Mezi nejvíce rizikovou skupinu patří jedinci ve věku 20 ‒ 24 let.

Současná realita léčby astmatu v Česku

Českým problémem zůstává, že v případě astmatu dochází na jedné straně k přeléčenosti pacientů, avšak paradoxně velká část ast...

ERS satelitní sympozium na téma těžkého astmatu

Evropská respirační společnost (ERS) 12. dubna pořádala satelitní sympozium na téma těžkého astmatu, kde přední světový odborníci z o...

Znečištění vzduchu zaviní sedm milionů úmrtí ročně

Podle mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) je otázka znečištění vzduchu závažným globálním problémem.

Znečištění ovzduší z dopravy přispívá ke vzniku dětského astmatu

Děti žijící v těsné blízkosti hlavních silnic mají trojnásobné riziko.

Cvičení zlepšuje astma u obézních pacientů

Nová studie zjistila, že obézní astmatici, kteří pravidelně cvičí, jsou v lepší fyzické kondici a mají méně symptomů.

Až 38 % nových případů dětského astmatu v britském Bradfordu můžeme přičítat znečištění ovzduší

Nový výzkum ukazuje na významnou roli znečištění ovzduší v rozvoji dětského astmatu.

Těhotné kuřačky mají na svědomí špatnou funkci plic svých dětí

Podle nové studie je prenatální expozice tabákovému kouři pro děti s astmatem horší než postnatální pasivní kouření.

Náklady na léčbu CHOPN v ČR dramaticky narůstají

Náklady na léčbu CHOPN v ČR dramaticky narůstají, měřeno spotřebou léků z kategorie LAMA a LAMA/LABA. Ukazuje to analýza dat za posledníc...

Který inhalátor zvolit pro pacienty s revmatoidní artritidou?

Pacienti s revmatoidní artritidou a komorbiditami jako je chronická obstrukční plicní nemoc nebo astma svádějí urputný boj s léčbou svéh...

Trpěl Franz Liszt chronickou plicní embolií?

Franz (Ferenc) Liszt (1811–1886) byl významný maďarský skladatel a klavírní virtuos. Jeho život byl velmi pestrý. Začínal jako zázračné...

Ženám škodí úklid jako kouření 20 cigaret denně

Ženy, které pravidelně uklízejí za pomoci čisticích sprejů a dalších úklidových prostředků, mají výrazně zhoršené plicní funkce.

SAPERE Network – zkušenosti s těžkým astmatem v několika videích

TEVA se na svých webových stránkách SAPERE Network soustředila na téma těžkého astmatu.

SEA + reslizumab = nejen snadnější dýchání

Přídatná terapie reslizumabem, monoklonální protilátkou proti IL-5, příznivě působí na příznaky těžkého eozinofilního astmatu.

Změní nové přístupy a technologie péči o astmatiky?

Na data ze studie INSPIRE a REALISE týkající se kontroly astmatu upozornilo sympozium společnosti Teva na kongresu ERS 2017 v italském Miláně.

Těžké eosinofilní astma: plán na dosažení konsenzu

Dostupnost biologické léčby u pacientů s těžkým eozinofilním astmatem vedla k potřebě zavést nástroj, který by lékařům v praxi pomohl ...

Vychází kniha Inhalační systémy

Knihu, která dlouho chyběla, napsali společně prim. MUDr. Viktor Kašák a Eva Kašáková. Na začátku října tohoto roku ji vydává nakladate...

Aktuální téma: Nová doporučení GOLD

Global initiative for chronic obstructive lung diseases (GOLD) aktualizovala v tomto roce svá doporučení týkající se léčby CHOPN.

Reslizumab u těžkého eosinofilního astmatu

Lékaři léčící astma se ve své praxi setkávají i s pacienty, u kterých ani po zahájení léčby inhalačními kortikoidy (ICS) nebo fixní k...

Braltus již od června dostupný

Od června roku 2017 mohou lékaři předepisovat novinku v inhalační léčbě – přípravek Braltus obsahující tiotropium 10 mikrogramů podáv...