Alergici nemají čas na oddych

Od poloviny března vládní nařízení upustila od povinného nošení respirátorů v mnoha veřejných prostorech a doufejme, že COVID zase na nějakou dobu nebude hlavním tématem zpráv. V reálném světě však alergici po oddechnutí si z nebezpečí koronavirové infekce vstupují do nové pylové sezóny, která nastává vzhledem k mírné zimě dříve. V novinovém článku periodika Ze Zdravotnictví hovoří MUDr. Božena Kalabusová, alergoložka z Přerova, o pylech stromů, které již na počátku března působily na jižní Moravě alergikům potíže. Lísku následuje olše a bříza, které mohou působit alergickou rýmu či konjunktivitidu. Zároveň se může probudit astma, které je až 90 % alergickým, jak tvrdí doc. MUDr. Milan Sova, PhD. přednosta kliniky Plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní nemocnici Brno.

Kromě standartních léků, tedy antihistaminik a inhalačních kortikoidů může pacientům pomoci i mobilní aplikace MASK-air, která pomůže s mapováním příznaků, přehledem alergenů a připomenutím užívaných léků, dodává docent Sova. Vzhledem ke každodennímu sledování příznaků pomocí aplikace má lékař při kontrole přehled o symptomech nemocného v konkrétním čase. Pokud se příznaky kryjí s konkrétní sezonou určitého alergenu, snadno lze vystopovat senzibilizaci na daný alergen.

Při nástupu pandemie lékaři v alergologických a plicních ambulancích vzhledem k obavám z infekce zaznamenali pokles pacientů přicházejících do ordinace. Stoupl počet žádostí na vyšetření po telefonu a předepsání elektronických receptů. Nyní se však pacienti opět do ordinací vrací a hlásí své zkušenosti s respirátory. V mnohých případech jim respirátory pomohly ke slabším projevům alergie. Pokud však ochranu dýchacích cest pravidelně neměnili, potíže se zhoršovaly. Respirátor nebo rouška zachycuje alergeny, ale po určité době už bariérovou funkci ztrácí, a dokonce může vzhledem ke snadnému růstu plísní potíže zhoršovat.

Zdroj: Alergici si nevydechnou, covid střídají pyly, Zdravotnictví, 7, č. 5

60
5759