Američtí pediatři navrhují screening eozinofilní ezofagitidy u dětí s alergiemi

Děti s potravinovými, kožními nebo respiračními alergiemi by měly procházet screeningem eozinofilní ezofagitidy (EoE). Na základě velké pediatrické studie to doporučují odborníci z Children´s Hospital of Philadelphia.

EoE součástí alergického pochodu

Eozinofilní ezofagitida je bolestivý zánět jícnu s pozvolným nástupem symptomů, mezi které patří bolestivé polykání, reflux, bolest žaludku nebo pocit uvázlého sousta. V porovnání s klasickou, potencionálně život ohrožující, anafylaktickou potravinovou alergií (např. na oříšky) má EoE nižší mortalitu, ale vyšší morbiditu. Oba typy alergií jsou vyvolány určitou potravinou, ale u EoE se zdroj často nepodaří najít a děti tak musí dodržovat speciální restrikční diety. Velkým problémem je, že EoE není v mnoha případech správně diagnostikovaná a zůstává neodhalená až do adolescence.

EoE je dnes lékaři považovaná za pozdní projev tzv. alergického pochodu – procesu, který se rozběhne v důsledku výskytu alergických onemocnění v časném dětském věku, obvykle do prvních pěti let. Typicky se nejprve objeví kožní alergie jako atopická dermatitida, následovaná potravinovou alergií a respirační alergií jako například astmatem.

Longitudinální kohortová studie

Children´s Hospital of Philadelphia je přední zdravotnickou institucí, která se specializuje na výzkum a léčbu EoE. Vědecký tým této nemocnice provedl longitudinální kohortovou studii, v rámci které analyzoval lékařské záznamy více než 130 000 pediatrických pacientů v období od narození až do adolescence. Cílem studie bylo sledovat výskyt získaných alergií a srovnat riziko rozvoje EoE mezi alergiky a dětmi bez alergií.

„Zjistili jsme, že pokud mají děti více než tři typy alergií jiných než EoE, mají devětkrát vyšší pravděpodobnost rozvoje EoE než děti bez alergií,“ shrnuje výsledky studie hlavní autor doktor David A. Hill, PhD. Diagnóza je podle něj nejčastěji stanovena ve věku 2,6 let. Analýza také ukázala, že děti s EoE mají mnohem vyšší riziko rozvoje sezónní alergické rinitidy než děti, které EoE nemají.

Vědci doufají, že výsledky studie, která byly publikovány v onlinové verzi Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, přimějí především praktické pediatry, aby u dětí s diagnózou více alergií mysleli i na možný rozvoj EoE a ve své praxi zavedli časný screening tohoto závažného onemocnění.

Patofyziologie zatím nejasná

Vědci zatím neznají přesnou biologickou podstatu alergického pochodu. Spojení mezi vznikem EoE a ostatními alergickými onemocněními ovšem naznačuje, že pokud by lékaři uměli úspěšně vyléčit časné formy, zabránili by tím i rozvoji pozdější manifestace alergií.

Dalším cílem výzkumu proto bude objasnit biologické mechanismy vzniku různých typů alergií. Vědci doufají, že se jim podaří najít způsob, jak přerušit „alergický pochod“, například v léčbě alergií kůže, což by děti uchránilo od rozvoje EoE.

Autor: svat

Zdroj: Children’s Hospital of Philadelphia. „Children with existing allergies should be screened for an emerging, severe chronic food allergy: Eosinophilic esophagitis joins the ‚allergic march‘ of early childhood.“ ScienceDaily. ScienceDaily, 25 June 2018. Dostupné na: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180625122431.htm

60
5759