Astma je spojeno se zvýšeným rizikem potratů

Asthma bronchiale je celosvětově jedním z nejčastějších chronických onemocnění u žen v reprodukčním věku. Těmto ženám trvá delší čas, než otěhotní, a zároveň musejí častěji vyhledat služby asistované reprodukce. Navíc bylo některými studiemi zjištěno, že mají vyšší riziko potratů než ženy bez astmatu. Prozatím však nebyla k dispozici data ohledně opakovaných spontánních potratů.

Dánská studie publikovaná v The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice v tomto roce si dala za cíl zjistit, zda opravdu existuje zvýšené riziko potratů a opakovaných potratů u astmatiček oproti ženám bez astmatu. Potrat je definován jako spontánní ztráta těhotenství před 22. týdnem těhotenství. Tři a více potratů jdoucích po sobě označujeme pojmem opakované potraty. V běžné populaci přibližně jedno ze čtyř těhotenství končí potratem. Opakované potraty se týkají asi 1 až 2 procent žen snažících se o početí. Příčinou mohou být chronická onemocnění jako diabetes, kardiovaskulárníoroby nebo imunologické abnormality. Astma zahrnuje kromě zánětlivé reakce dýchacích cest i celkovou inflamatorní komponentu. Některé studie prokázaly u žen s astmatem zvýšený výskyt granulocytů a žírných buněk v endometriu, jejichž cytokiny a chemokiny vytvářejí prostředí nevhodné pro nidaci zárodku.

Do představované dánské studie bylo zahrnuto 1 309 786 žen z dánského zdravotního registru. V této skupině žen bylo odhaleno 186 127 žen s astmatem propuknuvším ve věku mezi 6. a 45. rokem. Výsledky studie prokazují, že ženy s astmatem mají zvýšené riziko potratu. Rizika se liší pro počet potratů se zvyšující se tendencí (jeden potrat představuje poměr pravděpodobnosti [OR] 1,05; dva potraty – OR 1,09; tři potraty – OR 1,18). U opakovaných, tedy tří a více potratů byl poměr pravděpodobnosti až 1,19. Největší riziko opakovaných potratů měly ženy s časně nastupujícím astmatem (počínajícím ve věku mezi 6. a 15. rokem) a ženy s nekontrolovaným astmatem (užívající 400 a více dávek SABA za rok). Časně nastupující astma má souvislost se zánětlivou reakcí druhého typu oproti astmatu nastupujícímu v dospělosti, které je spojeno spíše s neutrofilním zánětem. Zda při zvýšeném riziku potratu hraje roli právě zánětlivá reakce typu 2, nebo doba, po kterou je žena vystavena inflamatornímu stavu před nástupem reprodukčního věku, je otázkou. Je třeba dalších studií k odhalení patofyziologického mechanismu vedoucího k častějším potratům u žen s astmatem.

Zdroj:

Tidemandsen C, et al. Asthma is associated with pregnancy loss and recurrent pregnancy loss: A nationwide cohort study. J Allergy Clin Immunol Pract 2022;10:2326–2332. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jaip.2022.04.044.

60
5759