CHART – Nový nástroj k diagnostice astmatu u dětí v předškolním věku

Epizody pískotů jsou u dětí předškolního věku velice častým jevem. Alespoň jednou se vyskytnou u 30 až 50 procent dětí. V polovině případů opakované epizody spojené s pískoty vymizejí. Pokud však přetrvávají až do školního věku, dají se klasifikovat jako astma a jsou spojeny se snížením plicních funkcí a s chronickým postižením plic. Z tohoto důvodu je nutné dětské pacienty s rizikem rozvoje astmatu odhalit co nejdříve a adekvátně je léčit.

Doposud byl jedním z nejužívanějších nástrojů k predikci astmatu u dětí mAPI (modified Asthma Predictive Index). Jeho nevýhodou je však potřeba invazivních vyšetření, jako je například odběr krve ke zjištění počtu eozinofilů v periferní krvi a kožní alergické testy. U malých dětí je často s takovým odběrem problém. Další nástroje (Persistent Asthma Predictive Score, Predicting Asthma Risk in Children nebo Pediatric Asthma Risk Score) vznikly za účasti dětí s predispozicí k astmatu, nebyly validovány nebo také vyžadují invazivní vyšetření. Nově vytvořený algoritmus, publikovaný v tomto roce, je jednoduchý, časově a finančně nenáročný. Byl vytvořen na základě dat ze studie CHILD a jeho cílem je odhalit děti ve věku tři roky, které jsou ohroženy vysokým rizikem rozvoje astmatu, opakovaných pískotů a hospitalizace ve věku pět let. Validován byl na datech z australské Raine Study a Canadian Asthma Primary Prevention Study (CAPPS).

CHART (CHILDhood Asthma Risk Tool) je vyhodnocován na základě údajů před dovršením tří let (viz obrázek 1). Děti, které měly v posledním roce dvě nebo více epizod s pískoty a současně navštívily pohotovost pro astma či pískoty nebo musely užívat inhalační kortikosteroidy či bronchodilatancia nebo měly často suchý kašel, se nacházejí ve vysokém riziku pro rozvoj astmatu v pěti letech. Děti bez pískotů, s nepříliš častým kašlem nebo s jednou epizodou pískotů a málo častým kašlem jsou klasifikovány v nízkém riziku pro rozvoj astmatu.

Podle studie publikované v JAMA Network Open byl CHART v identifikaci dětí, které budou mít astma ve věku pět let, úspěšnější než mAPI, a dokonce i než lékař specialista účastnící se studie. CHART odhalil o 20 % více dětí, které budou v pěti letech potřebovat hospitalizaci pro astma nebo navštíví pohotovost, než dotazník mAPI a o 10 % dětí více než lékař.

CHART se zdá být jednoduchým nástrojem, který by mohli využít pediatři k identifikaci dětského pacienta ve vysokém riziku rozvoje astmatu bez nutnosti provedení invazivních vyšetření. Děti nacházející se ve vysokém riziku rozvoje astmatu by měly být následně odeslány ke specialistovi na další vyšetření, ke stanovení fenotypu astmatu a zahájení léčby.

Zdroj:

Reyna ME, Dai R, Tran MM, et al. Development of a symptom-based tool for screening of children at high risk of preschool asthma. JAMA Network Open 2022;5(10). Available at: https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.34714.

60
5759