Digitální inhalátor společnosti Teva přináší úlevu pro astmatiky

Společnost Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (dále Teva) stále hledá možnosti, jak odlišit své produkty na trhu a vítá inovativní přístupy. Jedním z nich je i vybudování kompletní technologické nabídky okolo léčiva. V praxi to například znamená, že firma uvedla na trh jeden z prvních online inhalátorů pro léčbu astmatu.

Zdrojem této technologie je startup Gecko Health Innovation, založený izraelským lékařem Dr. Yechielem Engelhardem, který jej prodal společnosti Teva.

„Všechny inhalátory světa budou online“

Dr. Engelhard založil Gecko, když si uvědomil, že ačkoliv se na astma díváme jako na léčitelnou nemoc, může být i život ohrožující – jako byla v jeho rodině. Při inhalaci pacienti nikdy jistě a přesně neví, kolik léčiva doopravdy inhalovali. Pokud by tedy byli schopni tuto informaci lékařům předat, lékaři by získali kompletní obraz vážnosti nemoci.

Na začátku vývoje nového produktu byly inhalátory zcela bez jakýchkoli softwarových komponent. Autoři začali s produkty pro děti, neboť ty je nejsnazší edukovat. Dalším krokem byli dospělí astmatici a pacienti s CHOPN.

Gecko bylo založeno v roce 2012 a už v dalším roce došlo ke spolupráci s firmou Teva, protože unikátní inhalátory Gecko se vhodně odlišují od ostatních přípravků na trhu. V roce 2015 došlo k akvizici startupu Tevou a Engelhard se stal vedoucím digitálních projektů. První klinické studie probíhaly ve Velké Británii a skončily nejen velkou spokojeností pacientů i lékařů, ale také schválením produktů FDA. Během té doby se Teva stala také distributorem produktů společnosti Syqe, která vyvinula online inhalátor pro léčebné konopí. Zatímco Gecko zdůrazňuje dokumentaci užité dávky, Syqe se zaměřuje na přesnost dávek, i tak se však v budoucnu mohou stát konkurenty. Podobných akvizicí najdeme více a Engelhard z toho vyvozuje, že je jen otázkou času, kdy budou inhalátory rutinně online.

Engelhard připomíná, že spojení s Tevou, která do té doby neměla se softwarem a komunikacemi nic společného, znamenalo vybudovat ve firmě nové unikátní technologie. Díky podpoře vedení však mohli pokračovat v provozu způsobem vhodným pro výrobce softwaru.

Lékaři nový produkt velmi oceňují, pro pacienty se léčivo nemění a inhalátor vypadá téměř stejně. Nový patent měří proud vzduchu. Inhalátor byl FDA schválen v kategoriích zlepšené léčivo, zařízení a software. Po jeho uvedení na trh jej plánuje společnost v roce 2020 expandovat a následně pokračovat s dalšími léčivy dýchacích cest a postupně i s ostatními preparáty.

(mir)

60
5759