Dohoda kraje s komárovskou Tevou pomůže zlepšit ovzduší

Významný farmaceutický výrobce z opavské části Komárov a zároveň jeden z největších zaměstnavatelů na Opavsku Teva Czech Industries chce přispět ke zlepšení ovzduší v regionu.

Moravskoslezský kraj uzavřel na začátku prosince 2018 se společností Teva Czech Industries dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v regionu. Po Třineckých železárnách a společnosti BorsodChem MCHZ jde už o třetí firmu, která se v tomto směru s Moravskoslezským krajem dohodla a zavázala se k aktivitám, podniknutým nad rámec zákonných požadavků. „Intenzivně pracujeme na naplnění vize, že překonáme image kraje s mimořádně znečištěným vzduchem a dobrovolné dohody s významnými průmyslovými podniky jsou jednou z možností, které k tomu pomohou. 

Je důležité nejen dodržovat zákonné limity, ale dělat i něco navíc nad rámec legislativy,“ konstatuje hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Kraj v dobrovolné dohodě slíbil například zvýšit náklady na nadlimitní čištění svých silnic, finančně podpoří ozdravné pobyty předškoláků a žáků 1. stupně základních škol. Ze svého rozpočtu přispěje na výměnu starých kotlů za ekologické, podělí se o náklady na regionální monitoring kvality ovzduší a zafinancuje další aktivity, vedoucí k čistějšímu ovzduší. 

Společnost Teva Czech Industries se v dobrovolné dohodě kromě jiného zavázala investovat do roku 2020 minimálně dvacet milionů korun do ekologických a bezpečnostních řešení. Každoročně také zajistí údržbu zeleně a komunikací v areálu společnosti i novou výsadbu za půl milionu korun a bude nakupovat energie jen z obnovitelných zdrojů. „Dopady naší výrobní činnosti na životní prostředí si uvědomujeme a snažíme se je minimalizovat. 

Trvale zlepšujeme technologické procesy, používáme účinná zařízení pro zachycování emisí a omezujeme množství látek vypouštěných do ovzduší. Využíváme vlastní moderní čistírnu odpadních vod a od příštího roku budeme k pokrytí našich energetických potřeb používat jen zemní plyn. Jeho energetický potenciál maximálně využíváme odběrem tepla z odpadních plynů,“ říká jednatel opavské společnosti Teva Czech Industries Jaroslav Chylík. Kraj v současnosti jedná s dalšími významnými průmyslovými podniky v regionu o možnostech uzavření dobrovolných dohod.

Převzato z:

01.12.2018 Moravskoslezský deník Strana 3 Události z regionu

JITKA HRUŠKOVÁ

60
5759