DuoResp Spiromax

DuoResp Spiromax je indikován pouze k léčbě dospělých ve věku od 18 let.

Astma
DuoResp Spiromax je indikován k pravidelné léčbě pacientů s astmatem, u kterých je vhodné použití kombinované léčby (inhalační kortikoid a dlouhodobě působící β2-adrenergní agonista), tj.:

  • pacientům, kteří nejsou adekvátně kontrolováni inhalačními kortikoidy a „podle potřeby“ podávanými krátkodobě působícími β2-adrenergními agonisty.
    nebo
  • pacientům již dobře kontrolovaným kombinací inhalačního kortikoidu a dlouhodobě působícího β2-adrenergního agonisty.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
Symptomatická léčba pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí s usilovným exspiračním objemem za 1. sekundu ( FEV1) < 70 % normální předpovědní hodnoty a s anamnézou opakovaných exacerbací, u kterých přetrvávají významné klinické příznaky nemoci při pravidelné léčbě dlouhodobě působícími bronchodilatátory.

Materiály pro lékaře​

     

Materiál pro pacienty

60
5759