E-learning

 

Biologická léčba astmatu

Biologická léčba představuje nový a zásadní mezník v terapii astmatu. Jaké jsou aktuální možnosti biologické léčby těžkého a obtížně léčitelného astmatu? Ucelené a praktické informace pro svoji praxi naleznete v novém e-learningovém videokurzu „Biologická léčba astmatu“. Autorem kurzu je doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Využijte příležitosti získat 2 kredity do systému celoživotního vzdělávání lékařů.

 

Typologie pacienta pro biologickou léčbu astmatu

Biologická léčba astmatu přináší velmi dobré výsledky u pacientů s těžkým astmatem. Snižuje totiž četnost exacerbací, nutnost hospitalizací a zvyšuje kvalitu života pacientů. Víte, pro které pacienty je taková léčba určena? Odpovíme Vám v novém e-learningovém videokurzu „Typologie pacienta pro biologickou léčbu astmatu“ . Autorem kurzu je doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Využijte příležitosti získat 4 kredity do systému celoživotního vzdělávání lékařů.

 

Těžké refrakterní astma a biologická léčba

Moderní léčebné postupy přinášejí významný pokrok ve farmakologii těžkého refrakterního astmatu. Pacientům, kteří trpí tímto onemocněním, můžeme dnes podávat již široké spektrum protizánětlivé biologické léčby. Kdy takovou léčbu indikovat?

Využijte příležitosti získat 2 kredity do systému celoživotního vzdělávání lékařů.

60
5759