Přednášky

Přednášky, které zazněly v rámci konference Respiratory Forum 2017:
 


Přednášky z konference Respiratory Forum 2016:

 
Další přednášky:
 
  ACOS. Zcela nový pohled na CHOPN, na astma a na možnosti jejich léčby
(MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.) 
  Farmakoekonomika chronické obstrukční plicní nemoci
(MUDr. Tomáš Doležal)
 
  Diagnostika a klasifikace astma bronchiale
(MUDr. Václava Bártů, Ph.D.)
 
  Astma, léčba, monitorování, edukace
(MUDr. Viktor Kašák)
 
  Inhalační systémy
(MUDr. Viktor Kašák)
 
  Specifické léčebné postupy v léčbě bronchiálního astmatu
(MUDr. Irena Krčmová CSc.)
 
  Adherence/compliance k léčbě astmatu
(Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.)
 

 

 
60
5759