Edukace v inhalačních technikách při péči o respiračně nemocné

Webinář organizovaný společností Teva v polovině června tohoto roku hostil profesora Richarda Costella (Dublin, Irsko) a profesora Janwillema Kockse (Groningen, Nizozemí). I přes vylepšující se medikaci a inhalační systémy stále zůstává u mnoha pacientů problémem adherence a špatná inhalační technika. Profesor Kocks připomněl, jak je právě inhalační technika a adherence podle současných doporučených postupů důležitá a uvedl, že pro pacienty je mnohdy matoucí pracovat s více typy inhalátorů, které vyžadují jinou přípravu dávky léku a nádechový manévr. „Ačkoliv máme skvělé nástroje, jak dopravit lék na místo působení, selhává u pacientů jak jejich užívání vůbec, tak správné užívání“, uvedl profesor Kocks.

Oba řečníci se shodli, že pokud pacienti mají špatnou adherenci k lékům na astma či CHOPN, nejsou spolehliví ani v užívání jiné medikace. Edukaci je nutné provést důkladně, předvést použití inhalátoru, rozdělit postup užití do jasných bodů a následně nechat pacienta samotného předvést užití inhalátoru. Webinář skončil diskuzí o nových digitálních technologiích v péči o respiračně nemocné. Profesor Costello i Kocks souhlasili, že tyto technologie umožní více personalizovat edukaci v inhalačních technikách, jelikož poskytují individuální zpětnou vazbu o inhalační technice i adherenci. Profesor Costello dodává: „Digitální technologie vám dává možnost zjistit nejen kdy je inhalátor užíván, ale i jak… což vede následně k více personalizované edukaci.“

Klíčová sdělení:

  • Chyby v inhalačních technikách se objevují často a vedou ke špatným výsledkům
  • Je nevhodné předepisovat více typů inhalátorů s různými způsoby přípravy dávek léku
  • Edukace je při zlepšování inhalační techniky zásadní

Zdroj: Respiratory.Connected Event Highlights, Optimising inhaler choice through personalised management

60
5759