Multioborový webinář: Komplexní péče o diabetika s plicním onemocněním

Autoři: MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D. a doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Odborný garant: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Počet kreditních bodů: 2

Certifikát získáte po úspěšném absolvování vědomostního testu

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

60
5759