Multioborový webinář: Péče o pacienta s kardiovaskulárním onemocněním a CHOPN

prof. MUDr. Michal Vrablík, PhD. a MUDr. Lucie Heribanová

Téma: Propojení mezi chronickým zánětem, aterosklerózou, KV rizikem a možnostmi jeho detekce a ovlivnění. Specifickou oblast představuje KV bezpečnost bronchodilatační léčby ev. inhalačních kortikosteroidů.

Počet kreditních bodů: 2

Certifikát získáte po úspěšném absolvování vědomostního testu

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

 

 

60
5759