Excesivní neuronální síť v dýchacím systému je spojena se závažnějšími symptomy bronchiálního astmatu

Recentně publikovaná studie podmiňuje neuronální přestavbu jako klíčový faktor zvýšené senzitivity a konstrikce dýchacích cest u pacientů s astmatem. Výsledky studie přináší nový náhled na dosud málo prozkoumané mechanismy v rozvoji chronického respiračního onemocnění.

Studie publikovaná v časopise Science Translational Medicine jako první demonstruje, že zánětlivé buňky mohou změnit nervovou strukturu v plicích a zapříčinit tak rozvoj bronchiálního astmatu. Jedná se tak o další důležitý krok v pochopení patogeneze chronického respiračního onemocnění, kterým trpí po celém světě kolem 235 milionů lidí.

Nervová síť v dýchacích cestách detekuje inhalované částice z vnějšího prostředí, jako je pyl a kouř, a pomáhá regulovat konstrikci dýchacích cest. U pacientů s astmatem jsou nervová zakončení v dýchacích cestách senzitivnější a způsobují rozvoj symptomů astmatu, mezi něž patří pískoty a kašel.

I když předchozí studie prokázaly, že u dvou třetin pacientů je detekováno zvýšené množství eozinofilů, jejich účinek na nervovou síť v dýchacích cestách nebyl plně pochopen. Vědci pro svůj účel použili konfokální mikroskop, s jehož pomocí vytvořili trojrozměrný obraz nervové sítě a její interakci s eozinofily.

Vedoucí studie Matthew Drake, který působí jako odborný asistent na Oregon Health & Science University v Portlandu, říká, že díky 3D metodě jsou schopni vidět celý „les“ neuronální sítě, nikoliv jenom jednotlivé stromy a větve, jak tomu bylo doposud. Doplňuje, že v případě astmatu v zásadě dochází k tomu, že z jednotlivých stromů roste více větví, les je tak hustější a výsledkem toho je větší iritabilita nervové sítě.

Výzkum také prokázal, že zvýšený počet eozinofilů zvyšuje pravděpodobnost zhuštění nervové sítě, což vede k rozvoji závažnějších příznaků astmatu. Dodává, že změny v nervové struktuře jsou jasně spojeny se zhoršením funkce plic u astmatu. Nicméně jsou potřeba další studie, které určí, zda jsou tyto změny preventabilní nebo se jedná o nevratný proces.

(drho)

Zdroj: https://news.ohsu.edu/2018/09/05/excessive-airway-nerves-tied-to-more-severe-asthma-symptoms-study-finds

60
5759