Formoterol-ratiopharm

Indikace přípravku Formoterol-ratiopharm:

  • Symptomatická dlouhodobá léčba perzistujícího středně těžkého až těžkého astma bronchiale v kombinaci s dlouhodobou protizánětlivou léčbou (např. kortikosteroidy).
  • Léčba symptomů bronchiální obstrukce u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).
  • Léčba dalších onemocnění dýchacích cest s reverzibilní obstrukční komponentou, jako je chronická bronchitida s emfyzémem nebo bez emfyzému.
  • Prevence bronchospasmu jako následku vdechnutého alergenu nebo námahy.

 

 

                     Materiál pro lékaře 

     

 

60
5759