Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Informace o úrovni znečištění ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší

http://portal.chmi.cz

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 09.12.2019 16:24 SEČ

 

60
5759