Jakého pacienta odeslat do Národního centra pro těžké astma?

Pokud je podezření na obtížně léčitelné astma (OLA), je vhodné pacienta odeslat k vyšetření na pracoviště Národního centra pro těžké astma (NCTA)1:

  • Jde zejména o situace, kdy se nedaří dostat astma pod uspokojivou kontrolu v posledních 6 měsících, přestože
    dobře spolupracuje, dodržuje režimová opatření, má správnou inhalační techniku a je správně léčen podle současných doporučení včetně vysokých dávek inhalačních kortikosteroidů.
  • Je velmi vhodné odeslat k vyšetření i pacienty, u nichž si tíže astmatu vynutila téměř trvalou léčbu systémovými kortikosteroidy v posledních šesti měsících.
  • Jednoznačně by pracovišti NCTA měli být vyšetřeni všichni pacienti, u kterých je zvažována trvalá léčba systémovými kortikosteroidy.

Pacienti s OLA by měli být koncentrováni ve specializovaných centrech.1

Více informací se dozvíte zde.

Reference: 1. Sedlák, V. et al. Doporučený postup diagnostiky a léčby obtížně léčitelného bronchiálního astmatu, http://www.pneumologie.cz/guidelines/, aktualizace 2016.

 

60
5759