Kontrola astmatu a zlepšení kvality života při léčbě reslizumabem

Podle výsledků dvou klinických studií představených na výročním kongresu American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, který se uskutečnil 22. – 25. února 2019 v americkém San Franciscu, byla léčba humanizovanou anti-interleukin-5 monoklonální protilátkou reslizumabem spojena s klinicky významným zlepšením kontroly astmatu a kvality života pacientů (QoL).

Investigátoři hodnotili trendy během 52 týdnů trvající léčby reslizumabem ve srovnání s placebem týkající se zlepšení QoL a kontroly astmatu. Sledován byl minimální důležitý rozdíl v dotazníku Asthma Control Questionnaire (ACQ) a v dotazníku AQLQ, který hodnotí kvalitu života u pacientů s astmatem. 

Všechna data byla poolována z 52 týdnů trvajících studií, v nichž byl podáván reslizumab i.v. (3 mg/kg každé čtyři týdny) nebo placebo. 

Dotazník ACQ-7 byl hodnocen každé čtyři týdny a AQLQ každých 16 týdnů od doby zahájení sledování. Všechny reportované výsledky odrážejí procento pacientů, kteří dosáhli minimálního důležitého rozdílu (např. zlepšení o 0,5 bodu) v každém dotazníku při každé návštěvě.

Zhodnoceno bylo celkem 953 pacientů, 477 bylo léčeno reslizumabem a 476 placebem. Celkově přibližně 60 % pacientů léčených reslizumabem a 50 % pacientů léčených placebem odpovědělo ve čtvrtém týdnu na dotazník ACQ-7 (p=0,001). Průměrný rozdíl mezi oběma léčbami byl –0,219 (p<0,0001). Maximální počet odpovědí na ACQ-7 byl zaznamenán v 32. týdnu, přibližně 77 % pacientů na reslizumabu a cca 67 % pacientů na placebu (p=0,001). Průměrný rozdíl mezi skupinami byl –0,228 (p <0,001). Pokud jde o skóre AQLQ, v 16. týdnu odpovědělo přibližně 66 % pacientů léčených reslizumabem a 57 % pacientů léčených placebem. Průměrný rozdíl byl 0,210 (p=0,0019). Maximální počet odpovědí na AQLQL byl hlášen v 52. týdnu, odpovědělo cca 73 % pacientů na reslizumabu a 63 % na placebu, průměrný léčebný rozdíl byl 0,317 (p<0,0001).

Autoři uzavřeli, že ačkoli se odpovědi na ACQ dostaly do fáze plató po 32 týdnech, poměr odpovědí na AQLQL pokračoval ve zvyšování během celého léčebného období. 

To by mohlo znamenat, že léčba anti-interelukin-5 monoklonálními protilátkami by mohla v prvním roce léčby přinášet v oblasti kvality života více benefitů. 

Reference: Hickey L, Carr W, Garin M. Clinically meaningful improvements in asthma control questionnaire (ACQ) scores occur early, while asthma-related quality of life (AQLQ) scores continue to improve over 52 weeks, among patients with eosinophilic asthma receiving IV reslizumab. Presented at: American Academy of Allergy, Asthma & Immunology Annual Meeting; February 22-25, 2019; San Francisco, CA. Abstract 291

Kód CZ/RESP/19/0018

60
5759