Lidé trpící bronchiálním astmatem jsou ve vyšším riziku rozvoje obezity

Obezita je známým rizikovým faktorem pro rozvoj astmatu. Recentně publikovaná studie však ukazuje, že tato asociace platí i opačným způsobem.

Obezita může být spouštěčem astmatu prostřednictvím fyziologických, metabolických nebo zánětlivých změn. Až do současnosti však neexistovaly důkazy o tom, zda tato asociace platí reverzně.

Nový výzkum prezentovaný na mezinárodním kongresu Evropské respirační společnosti naznačuje, že dospělí jedinci s bronchiálním astmatem, zejména ti s nealergickou formou, jsou ve vyšším riziku vzniku obezity. Vztah mezi obezitou a astmatem je tak mnohem komplexnější, než se původně předpokládalo.

Studie se zúčastnilo 8618 jedinců z 12 evropských zemí. Na počátku výzkumu žádný z účastníků nebyl obézní, BMI všech zúčastněných tedy bylo menší než 30 kg/m2. Rekrutování do studie začalo v 90. letech 20. století, účastníci byli sledováni po 10 a 20 letech od vstupu do studie. Cílem výzkumu bylo zjistit pravděpodobnost vzniku obezity u astmatiků po deseti letech sledování a pravděpodobnost vzniku obezity po 20 letech u jedinců, u nichž bylo astma diagnostikováno po 10 letech od rekrutování do studie.

Po 10 letech došlo k rozvoji obezity u 10,2 % jedinců trpících astmatem v porovnání s 7,7 % jedinců, kteří astmatem netrpěli. Zvýšené riziko obezity bylo ještě větší u lidí, u kterých došlo k rozvoji astmatu v dospělém věku a také u lidí trpících nealergickou formou astmatu.

Výsledek studie naznačuje, že vztah mezi astmatem a obezitou je mnohem komplexnější. Přesný důvod této asociace však není známý, stejně tak jako možný vliv různých léků proti astmatu na toto riziko.

Profesor Guy Bruselle z Univerzity v Gentu, který je předsedou vědecké rady Evropské respirační společnosti, říká, že tento výzkum představuje důležitý krok v objasnění vztahu mezi obezitou a astmatem, ale současně díky němu vyvstává řada dalších otázek, které je třeba zodpovědět.

(drho)

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180915103535.htm

60
5759