Mezinárodní konsenzus v definici super-respondérů v biologické léčbě astmatu

Bronchiální astma je chronické onemocnění, u nějž malá část nemocných bohužel spadá do kategorie těžkého astmatu. Tito astmatici nereagující na běžnou léčbu inhalačními kortikosteroidy v kombinaci s beta-mimetiky ani ve vysokých dávkách. I přes úpravu režimu, dobrou inhalační techniku a zvládnutí komorbidit musejí ke zmírnění příznaků užívat dlouhodobě systémové kortikosteroidy. Sníženou kvalitu života, časté exacerbace a vedlejší účinky kortikosteroidů lze v mnoha případech zlepšit pomocí biologické léčby, která je pro pacienty s těžkým astmatem dostupná. Většinou dochází k poklesu četnosti exacerbací o 40–50 %, zlepšení kvality života a snížení dávky či vysazení dlouhodobé systémové kortikoterapie. Někteří pacienti reagují na terapii velice markantním zlepšením stavu. Takové pacienty lze nazývat super-respondéry a jejich život se po zahájení biologické terapie dramaticky změní. Předtím než odhalíme příčinu jejich vynikající odpovídavosti, je nutné je dobře definovat a vymezit. Některé dosavadní studie již o nich hovoří, nicméně definice se liší ve svých kriteriích. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice v listopadu loňského roku zveřejnil článek s výsledky mezinárodního konsenzu v definici super-respondérů.  

Pomocí delfské metody byla vyhodnocována nejlepší možná definice super-respondérů. Všech tří kol dotazníkového procesu se účastnilo 81 specialistů na těžké astma z 24 zemí po celém světě. Odborníci se shodli, že zlepšení musí být dlouhodobé, přinejmenším po dobu 12 měsíců, a musí se týkat alespoň tří či více kritérií, která byla rozdělena mezi malá a velká kritéria. Mezi velká kritéria bylo zařazeno vymizení exacerbací, dále významné zlepšení v kontrole astmatu a vysazení systémové kortikoterapie nebo snížení k udržení adrenální suficience. Malá kritéria čítají snížení exacerbací o 75 %, dosažení dobré kontroly nad astmatem a zlepšení FEV1 o 500 ml nebo více. K definici super-respondéra je nutno splnit alespoň 2 velká kritéria. Významné zlepšení v kontrole astmatu je v tomto případě určeno jako 2x minimální klinicky významná změna (MCID) v testu kontroly astmatu (ACT, zlepšení o 6 nebo více bodů) nebo dotazníku kontroly astmatu (ACQ, zlepšení o 1 nebo více bodů).

Tato nově vzniklá definice super-respondérů je slibným odrazovým můstkem k jejich lepšímu poznání. Je složena z objektivně měřitelných i subjektivních bodů, je tedy třeba ji ověřit na velkých souborech pacientů.

Zdroj: www.researchgate.net

60
5759