Nadužívání úlevové medikace

Výzkumní pracovníci z Queen Mary Univerzity of London zjistili, že více než čtvrtina nemocných s astmatem užívá inhalátory určené pouze k rychlé úlevě od příznaků až příliš často.

Astma je běžné plicní onemocnění, které může vést k symptomům čítajícím kašel, pískoty nebo pocit nedostatečnosti dechu. Astma je nejlépe udržováno pod kontrolou pomocí pravidelného užívání inhalačních kortikosteroidů, které předcházejí znovuobjevování příznaků. Lidé s astmatem mají také k dispozici úlevovou medikaci neboli SABA (short acting beta agonist) inhalátory, které rychle pomohou od obtíží, pokud je to potřeba.

Výzkumy však ukazují, že u nemocných s astmatem je běžné užívat SABA inhalátory příliš často (tj. spotřebovat šest a více předepsaných balení ročně) a spoléhat se pouze na úlevovou medikaci místo pravidelného podávání kortikosteroidů, které zabraňují vzniku symptomů. Tento přístup vede ke špatné kontrole astmatu a zvýšenému riziku vzniku těžké exacerbace a přijetí do nemocnice. Národní přehled úmrtí na astma za rok 2014 ve Velké Británii odhalil zvýšenou spotřebu a spoléhání na úlevovou medikaci u lidí, kteří na astma zemřeli. Za velice důležitý se nyní tedy zdá elektronický dohled nad preskripcí v primární péči.

Ve východním Londýně, kde je umístěna Queen Mary University of London, je počet hospitalizací na akutní astma o 14 % nad londýnským průměrem. Vzhledem k dopadu tohoto faktu na společnost, výzkumníci z Clinical Effectivness Group zmíněné univerzitní nemocnice analyzovali přes 700 000 anonymizovaných dat ze 117 ordinací praktických lékařů ve východním Londýně. Došli k závěru, že 26 % pacientům s astmatem jsou SABA inhalátory předepisovány nadměrně. V této skupině navíc čtvrtina z nich nedodržovala terapeutický režim v podávání preventivní medikace, tedy inhalačních kortikosteroidů, což vede k pochybám o adekvátní prevenci ve skupině se závažným astmatem.

Anna De Simoni, hlavní autorka výzkumu a klinický a praktický školitel primární péče v Queen Mary University of London, řekla:

„Práce s pacienty vedoucí ke zlepšení pravidelného užívání preventivní medikace by měla být hlavní zbraní v redukci hospitalizace z důvodu exacerbace astmatu. Stále je zde prostor pro zlepšení. Zjistili jsme, že pokud pacienti, který spotřebují více než 12 SABA inhalátorů za rok, sníží svou spotřebu na 4–12 inhalátorů, dojde k poklesu přijetí do nemocnice o 70 % v této skupině.“

„Také je důležité vybavit praktické lékaře a lékárníky nástroji, které podpoří pacienty v nižší spotřebě SABA. V další fázi tohoto výzkumného programu plánujeme zajistit praktikům vybavení založené na datech z preskripce umožňující identifikaci a péči o pacienty s vysokým rizikem.“

Studie zároveň odkryla fakt, že způsob předepisování se výrazně liší mezi praxemi praktických lékařů, někteří předepisují nadbytečně 6 % pacientům s astmatem, přičemž někteří až 60 % nemocných. Další analýza odhalila, že nadužívání bylo mnohdy spojeno s opakovaným výdejem, kdy je recept vystaven automaticky lékárníkem.

Paul Pfeffer, spoluautor a konzultant v pneumologii se zaměřením na astma z Barts Health NHS Trust, dodal.

„Trvá významná zdravotní zátěž plynoucí z neadekvátního a nebezpečného nadužívání úlevové medikace, naše studie poukazuje na komplexnost tohoto problému s mnoha důvody vedoucí k nadbytečnému předepisování SABA inhalátorů. Zjištěná fakta vedou k potřebě provést další šetření, jakým způsobem snížit spotřebu SABA inhalátorů v různých skupinách nemocných.“

Zdroj: https://www.eurekalert.org/

60
5759