Některá antihypertenziva mohou zvyšovat riziko nádorů plic

Dlouhodobé užívání inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitorů) může být asociováno se zvýšeným rizikem nádorů plic. Tyto závěry kohortové studie byly publikovány v časopise British Medical Journal (BMJ).

Design studie

Cílem kohortové studie bylo zjistit riziko vzniku nádorů plic u pacientů užívajících ACE inhibitory a porovnat ho s rizikem u pacientů užívajících antihypertenziva ze skupiny blokátorů angiotenzinového receptoru (ARB) neboli sartanů.

V rámci studie vědci analyzovali data 992 061 pacientů z Velké Británie, kterým byla v období mezi roky 1995 a 2015 nasazena antihypertenziva. Účastníci studie byli v průměru sledováni 6,4 roků.

Celkem 335 135 sledovaných pacientů bylo léčeno ACE inhibitory, nejčastěji ramiprilem, lisinoprilem a perindoprilem.

Výsledky

Nádor plic byl během sledovaného období nově diagnostikován u 7 952 pacientů (hrubá incidence 1,3/1 000 osob za rok). Užívání ACE inhibitorů bylo v porovnání se sartany asociováno se zvýšením rizika vzniku nádoru plic o 14 % (incidence 1,6 vs. 1,2/ 1 000 osob za rok; HR 1,14; 95% CI, 1,01–1,29). Zatímco při délce léčby ACE inhibitory kratší než 5 let nebyla pozorována asociace se zvýšeným rizikem incidence nádorů, toto riziko se poté s každým dalším rokem léčby zvyšovalo (5–10 roků: HR 1,22; >10 roků: HR 1,31).

Závěr

Autoři studie konstatují, že relativně malé zvýšení rizika ve studii může v přepočtu na absolutní čísla pacientů znamenat významné zvýšení incidence nádorů plic v běžné populaci.

(svat)

Zdroj: https://www.empr.com/news/angiotensin-converting-enzyme-inhibitors-lung-cancer-risk-increased/article/810912/

 

60
5759