Nová britská studie nabírá účastníky pro hodnocení rizikových faktorů časné CHOPN

Observační studie bude probíhat pouze ve Velké Británii a cílem je jednak studium časných stadií chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), jednak identifikace osob s rizikem vzniku CHOPN.

Půjde o první studii sledující postupné změny v plicích předtím, než se CHOPN vyvine, což umožní identifikovat relevantní rizikové faktory, které k nemoci mohou přispívat. Vyšetřování mladých kuřáků má přinést informace o původu onemocnění. Výzkum povedou vědci z National Heart and Lung Institute při Imperial College London a bude finančně podpořena British Lung Foundation.

Předpokládá se asi 1 000 účastníků ve věku 30–45 let, kteří jsou kuřáky a nemají diagnostikovánu žádnou nemoc plic. Po dobu tří let bude tým sledovat zdraví plic dobrovolníků a identifikovat ty, jejichž plíce začínají jevit známky možné CHOPN. To by mělo přinést nový pohled na to, jak CHOPN progreduje a jak tomu zabránit.

Vědci budou sbírat vzorky krve a sputa, aby průběžně hodnotili biochemické a molekulární změny, včetně markerů zánětu a infekce. Výsledky by také mohly vysvětlit, proč jsou někteří lidé náchylnější k nemoci než jiní, a odhalit nové terapeutické cíle pro CHOPN. Během studie budou účastníci moci podstoupit CT sken, dostane se jim podpory v odvykání kouření a v případě potíží budou i posléze sledováni zdravotníky.

Jak zdůrazňuje vedoucí výzkumu British Lung Foundation, Ian Jarrold, stále nesmírně potřebujeme lepší léčiva, avšak jejich objev závisí na lepším porozumění vývoje a progrese CHOPN.

Osoby žijící dlouhodobě v UK se mohou zapojit emailem na SmokingStudy@imperial.ac.uk.

Autor: mir

Zdroj: Alice Melao pro COPD News Today, dostupné na https://copdnewstoday.com/2018/06/29/nationwide-uk-trial-irecruiting-participants-evaluate-early-copd-risk-factors/

 

60
5759