Nové souvislosti mezi roztroušenou sklerózou a alergiemi

Studie amerických odborníků z Bostonu zveřejněná v časopise Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry přináší nové poznatky týkající se spojitosti mezi roztroušenou sklerózou a potravinovými alergiemi.

Úvod

Za rozvojem roztroušené sklerózy stojí podle dosavadních poznatků řada genetických a environmentálních faktorů. Klíčovou roli v tomto onemocnění ovšem hraje imunitní systém, jenž je zodpovědný za regulaci řady fyziologických a patologických jevů včetně alergií. Přestože dřívější studie přinášely rozdílné poznatky na téma roztroušené sklerózy a alergií, výzkumný tým z americké Brigham and Women´s Hospital se na souvislosti mezi těmito dvěma diagnózami zaměřil novým způsobem. Odborníci se soustředili na korelaci mezi alergiemi a aktivitou roztroušené sklerózy a dospěli k novým poznatkům potvrzujícím spojitost mezi potravinovými alergiemi a relapsy roztroušené sklerózy.

Cíl studie

Někteří pacienti s roztroušenou sklerózou a silnými potravinovými alergiemi si stěžují na časté relapsy související právě s alergickými reakcemi. Američtí odborníci se domnívají, že nejpravděpodobnějším mechanismem stojícím za spojitostí alergie s roztroušenou sklerózou je zánětlivá aktivita. Cílem americké studie tedy bylo prozkoumat souvislosti mezi zánětlivou aktivitou onemocnění a alergickou anamnézou u části pacientů účastnících se studie CLIMB (Comprehensive Longitudinal Investigation of Multiple Sclerosis at Brigham and Women´s Hospital). Odborníci se zaměřili na vzorek 1 349 pacientů, u kterých měli k dispozici informace o potravinových, lékových či environmentálních alergiích. Aktivita roztroušené sklerózy byla hodnocena podle celkového počtu atak onemocnění a nových lézí zjištěných při magnetické rezonanci.

Zjištění amerických neurologů

Pacienti, kteří trpěli potravinovou alergií, vykazovali 1,4 krát vyšší počet atak roztroušené sklerózy než pacienti bez potravinové alergie. U alergiků byla zjištěna také více než dvakrát větší pravděpodobnost vzniku nových lézí. U pacientů s lékovými nebo environmentálními alergiemi nebyly evidovány výrazné rozdíly ve sledovaných parametrech. Zjištěné souvislosti mezi potravinovými alergiemi a aktivitou roztroušené sklerózy vyzdvihují potenciální význam střev v obranyschopnosti a zánětlivých procesech. Tým neurologů z Bostonu se proto hodlá soustředit na objasnění mechanismu dysregulace imunitního systému u alergií a popsat, jak přesně tato dysregulace ovlivňuje průběh a aktivitu roztroušené sklerózy. Díky tomu se může změnit pohled na imunologické faktory, jež se podílejí na rozvoji roztroušené sklerózy, a tedy na prevenci a léčbu tohoto onemocnění.

(pak)

Zdroj: https://medicalxpress.com/news/2019-02-food-allergies-multiple-sclerosis-reveals.html

60
5759