Obezita otce v rané pubertě zdvojnásobuje riziko astmatu u budoucích potomků

Recentně publikovaná studie přichází se zajímavým zjištěním. Chlapci, u nichž dojde během puberty ke značnému přírůstku hmotnosti, jsou ve vyšším riziku astmatu v dospělosti. Toto riziko se navíc přenáší i na jejich budoucí potomky.

Mezinárodní evropská studie ALEC (Ageing Lungs in European Cohorts), na níž se podílí i vědci z Centra pro mezinárodní zdraví v Bergenu, ukázala, že období mezi 8. rokem života a pubertou je obzvláště důležité pro zdraví plic v pozdějším životě.

Marianne Lønnebotn z Univerzity v Bergenu říká, že přírůstek hmotnosti v tomto období zvyšuje riziko astmatu u obou pohlaví, u chlapců však zvyšuje toto riziko i v případě budoucích potomků. Vědci analyzovali dotazníková data 3 018 dospělých potomků ve věku 18‒50 let a 2 153 otců ve věku 39‒66 let. Jednalo se o účastníky generační studie RHINESSA/RHINE probíhající v 10 centrech v severní Evropě, Španělsku a Austrálii.

Studie současně ukázala, že riziko astmatu není spojeno s přírůstkem hmotnosti před pubertou nebo po jejím skončení. Profesorka Cecilie Svanes z Univerzity v Bergenu, která byla vedoucí a supervizorkou studie, zdůrazňuje, že v období puberty dochází k rozvoji všech orgánů a obezita může způsobit systémový zánět, který může s jejich rozvojem interferovat.

Cecilie Svanes se domnívá, že riziko pro budoucí potomky chlapců je způsobeno narušením transformace zárodečných buněk na spermie v období puberty. Tato zjištění podtrhují důležitost zdravého životního stylu v tomto období života. Počet obézních dětí v Evropě v posledních letech vzrostl. Je proto důležité zajistit, aby děti jedly zdravější jídlo a měly dostatek pohybu, dodává vedoucí studie.

(drho)

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180918110911.htm