Objev bakteriálního enzymu může pomoct v boji proti tuberkulóze

Vědci z University of Warwick ve Velké Británii objevili strukturu enzymu, který se nachází v bakteriích Mycobacterium tuberculosis. Díky tomuto objevu by mohli pomoct v boji proti tuberkulóze.

Tuberkulóza způsobuje více úmrtí než jakékoli jiné infekční onemocnění, včetně HIV a malárie. V roce 2016 bylo diagnostikováno 10,4 milionu nových případů tuberkulózy a 1,7 milionu případů úmrtí na toto závažné infekční onemocnění. Urgentní potřebu nového léku podtrhuje také skutečnost, že narůstá počet bakterií rezistentních na současná antituberkulotika.

Mycobacterium tuberculosis je vysoce unikátní bakterie se složitou buněčnou stěnu skládající se z neobvyklých cukrů a lipidů, které bakterii chrání před hostitelským prostředím. Narušení esenciálních metabolických drah, které se podílejí na stavbě buněčně stěny, představuje slibný přístup v terapii.

Výzkumný tým vedený lékařkou Elizabeth Fullam objevil strukturu enzymu, který se nachází v bakteriích Mycobacterium tuberculosis. Konkrétně byl objeven klíčový strukturální motiv enzymu N-acetylglukosamin-6-fosfát deacetylázy (NagA). Vývoj molekul zabraňujících funkci tohoto enzymu umožní vědcům inhibici kritické metabolické dráhy a tím eliminaci bakterií.

Díky rentgenovým zařízením v Diamond Light Source byl vědcům umožněn detailní náhled na to, jak enzym vytváří důležité prekurzory pro biosyntézu a metabolismus buněčné stěny mykobakterií. Elizabeth Fullam zmínila, že se jedná o důležitý objev, protože současné léky jsou už více než 40 let staré. Její skupina objevila díky řadě biochemických a biofyzikálních testů slabý bod v proteinové struktuře enzymu, který by se mohl stát cílovým místem inhibice jeho funkce.

Autor: drho

Zdroj: https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/enzyme_discovery_could/

60
5759