Perzistující astma je spojeno s vyšším rizikem aterosklerotických plátů v karotidách

Studie publikovaná v Journal of the American Heart Association naznačuje, že lidé trpící perzistujícím astmatem mají ve vyšší míře přítomny aterosklerotické pláty v karotidách. Ateroskleróza je jednou z hlavních příčin úmrtí ve Spojených státech amerických a v její patogenezi hraje hlavní roli zánět. Právě biomarkery zánětu jako například C-reaktivní protein (CRP) a interleukin 6 (IL-6) jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku vážných příhod souvisejících s aterosklerózou. Astmatici mají vyšší hladiny CRP a zánětlivých biomarkerů než zdravá populace. IL-6 je spojen s fenotypem astmatu s těžším průběhem a častými exacerbacemi. Zánětlivý podklad je tedy zřejmě přítomen u obou těchto onemocnění, doposud však nebyla tato onemocnění dávána do souvislosti.

Autoři sledovali u osob bez anamnézy kardiovaskulárního onemocnění ve věku mezi 45 a 84 lety účastnících se studie MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis), zda mají na snímku z ultrazvukového vyšetření karotid přítomny aterosklerotické pláty, zda a které mají astma a přítomnost vybraných zánětlivých markerů (CRP, IL-6). Z celkových 5 029 osob mělo 109 perzistující astma (definováno užíváním udržovací medikace) a 388 astma intermitentní (bez nutnosti užívat udržovací medikaci). Vyšetřované osoby s perzistujícím astmatem tvořily ve vyšším zastoupení ženy (70 % oproti 51,7 % u osob bez astmatu), měly vyšší BMI (29,9 kg/m2 oproti 28,1 kg/m2 u osob bez astmatu) a vyšší hodnoty HDL cholesterolu (56,5 mg/dl oproti 50,6 mg/dl u osob bez astmatu).

Aterosklerotické pláty na karotidách byly přítomny u 50,5 % účastníků studie bez astmatu, u 49,5 % pacientů s intermitentním astmatem a u 67 % lidí s perzistujícím astmatem. Pacienti s perzistujícím astmatem měli ze všech skupin naměřeny nejvyšší hladiny zánětlivých markerů, měli vyšší hodnoty IL-6 i CRP oproti vyšetřovaným bez astmatu. Skupina s intermitentním astmatem měla zvýšené pouze hodnoty CRP, hodnoty IL-6 nebyly oproti skupině bez astmatu nijak zvýšeny. Spojitost mezi aterosklerotickým postižením karotid a perzistujícím astmatem je však nejspíš multifaktoriální. Po adjustaci markerů zánětu k základním hodnotám však nedošlo k vymizení asociace mezi přítomností plátů a perzistujícího astmatu. Jsou tedy nutné další studie k ozřejmení patofyziologického podkladu provázanosti obou onemocnění.

Zdroj:

Tattersall MC, Dasiewicz AS, McClelland RL, et al. Persistent asthma is associated with carotid plaque in Mesa. JAHA 2022;11(23). https://doi.org/10.1161/jaha.122.026644

60
5759