Přehled úmrtí na respirační choroby v roce 2019

Úmrtnost na respirační onemocnění v roce 2019 je dobrým referenčním vodítkem k následujícím rokům poznamenaným pandemií onemocnění COVID-19. Časopis vydávaný českou pneumologickou a ftizeologickou společností Studia pneumologica et phthiseologica letos v prvním čísle předložil čísla ohledně úmrtnosti právě v roce 2019.

V roce 2019 zemřelo v ČR celkem 112 362 obyvatel, přičemž nejčastější příčinou úmrtí byly nemoci oběhové soustavy (47 393 obyvatel), druhou nejčastější příčinou byly zhoubné nádory (28 896). Na třetím místě byla onemocnění dýchací soustavy s 8 192 úmrtími. Společně s nádory dolních dýchacích cest a tuberkulózou se dostáváme k číslu 13 545, z toho 7 957 mužů a 5 588 žen. V roce 2019 byly třemi hlavními respiračními příčinami úmrtí zhoubné novotvary (5 334 úmrtí), záněty plic (3 451 úmrtí) a chronická plicní obstrukční nemoc – CHOPN (3 318 úmrtí). U těchto příčin smrti převažovali muži, relativně nejvíce u zhoubných nádorů, nejméně u zánětů plic. Zajímavým údajem je rozdíl v úmrtnosti na asthma bronchiale v roce 2019 u mužů a žen. Mužů zemřelo pouhých 60, kdežto u žen byla úmrtnost dvojnásobná (122). Ve věku do 19 let nezemřel na astma v roce 2019 nikdo.

Porovnáním s rokem předchozím také získáváme další zajímavé informace. V roce 2019 došlo k relativně velkému nárůstu úmrtí na astma ze 147 na 182 (o 24 %). U žen byl tento vzestup oproti mužům vyšší (27 % oproti 18 %). Jaký byl důvod zvýšení je předmětem diskuse.

Vysoká míra úmrtnosti na CHOPN a zvýšení úmrtnosti na astma by měla být upozorněním na důležitost kvalitní a důsledné péče o tyto pacienty. Pravidelná kontrola techniky inhalace, compliance a léčba komorbidit musí být samozřejmostí. Včasné odeslání pacienta s těžkým nekontrolovaným astmatem do příslušného centra péče o těžké astma může zlepšit kvalitu života anebo dokonce život zachránit.

Zdroj: Vondra V., Malý M., Stručná informace o úmrtnosti na respirační onemocnění v roce 2019 v České republice, Stud. Pneumol. Phthsieol., 82, 2022, č. 1, str. 32-33

60
5759