Program konference Respiratory Forum 2017

Pátek 1. 12. 2017

13:00 hod. Registrace
Předsedající: prim. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
14:30–15:10 Alergenová imunoterapie ve vztahu k astmatu
doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
15:10–15:50 Vakcinace a změny v očkovacím kalendáři s ohledem na respirační infekce
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
15:50–16:30
Diagnostika a terapie respiračních onemocnění u gravidních žen
doc. MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D.
16:30–16:45 Přestávka
16:45–17:25 Lékové interakce často používaných přípravků v terapii
respiračních onemocnění
PharmDr. Josef Suchopár
17:25–18:05 Epidemiologie akutních respiračních infekcí
MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
18:05–18:30              
Panelová diskuze

 

Sobota 2. 12. 2017

Předsedající: prof. MUDr. Růžena Tkáčová, DrSc.
prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
9:00–9:40                  
Vše, co píská, nemusí být astmatem
prof. MUDr. Růžena Tkáčová, DrSc.
9:40–10:20
Význam a interpretace laboratorních (sérologických) výsledků vyšetření
doc. MUDr. Vilma Marešová
10:20–11:00
Psychosomatický přístup k pacientům s chronickým respiračním onemocněním
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
11:00–11:15
Přestávka
11:15–11:55
Potravinová alergie a intolerance
prof. MUDr. Martin Hrubiško, Ph.D.
11:55–12:35
Plicní postižení u autoimunitních chorob
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
12:35–13:00
Panelová diskuze

 

Program ke stažení

60
5759