Publikace

Materiály pro odborníky připravené ke stažení ve formátu PDF.  Materiály se týkají problematiky respiračních nemocí a konferencí Respitarory Forum.

Jaco Voorham et al. Real-world effectiveness evaluation of budesonide/formoterol Spiromax for the management of asthma and chronic obstructive pulmonary disease in the UK (staženo 207× )

DuoResp® Spiromax® adherence, satisfaction and ease of use: findings from a multi-country observational study in patients with asthma and COPD in Europe (SPRINT) (staženo 289× )

DuoResp® Spiromax® adherence, satisfaction and ease of use: findings from a multi-country observational study in patients with asthma and COPD in Europe (SPRINT) (staženo 289× )

Novosad J, Krčmová I. Reslizumab. Remedia 2/2019 (staženo 296× )

Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Reprint z č.1, roč. 13, 2016 (staženo 255× )

Respiratory Forum Journal 2018 (staženo 530× )

Respiratory Forum Journal 2017 (staženo 417× )

Respiratory Forum Journal 2016 (staženo 427× )

Respiforum Journal 2016

Reslizumab v terapii pacientů s nedostatečně kontrolovaným eozinofilním astmatem (staženo 449× )

Zaostřeno na astma a chronický kašel (Respiratory forum 2016) (staženo 478× )

Inovativní inhalační systém Spiromax (staženo 261× )

 

European Respiratory Society (ERS) Congress 2018

Asthma control and COPD symptom burden: results from a multi-country observational study (SPRINT) PA1006 in patients using fixed-dose combination (FDC) inhalers

ERS 2018 | SPRINT Poster 1 (staženo 277× )

DuoResp® Spiromax® adherence, satisfaction and ease of use: findings from a multi-country observational study PA1020 in patients with asthma and COPD (SPRINT)

ERS 2018 | SPRINT Poster 2 (staženo 267× )

European Respiratory Society (ERS) Congress 2017

Newsletter ERS | 10 September 2017 (staženo 366× )

Newsletter ERS | 11 September 2017 (staženo 335× )

 

Dokumenty ve formátu PDF lze prohlížet pomocí programu Acrobat Reader. Pokud není tento program integrován v prohlížeči,  je možné si ho stáhnout zde.   

60
5759