Respiratory Forum 2015

27. 11. – 28. 11. 2015 * NH Prague City, Praha

RESPIRATORY FORUM je dvoudenní multioborová konference, která do Prahy zve všechny pneumology, alergology a další odborníky věnující se respirační medicíně.

První ročník konference RESPIRATORY FORUM 2015, který se věnoval aktuálním trendům a tématům respirační medicíny se zaměřením na problematiku astmatu přivítal více než 130 pneumologů a alergologů z celé České republiky.

Dvoudenní konference byla rozdělena do pátečního bloku s třídílným přednáškovým cyklem zvaným Astma pro rok 2016 a sobotní série workshopů, ve kterých se odborníci v užším kruhu posluchačů věnovali právní problematice v lékařské praxi, rozdílnosti mezi alergickým a eosinofilním astmatem i inhalačním systémům a adherenci.

Role přednášejících se ujalo celkem sedm předních českých odborníků. Propojení alergologické a pneumologické specializace umožnilo komplexní pojetí témat i tak potřebné sdílení zkušeností. Přítomní odborníci měli prostor k řadě diskuzí i drobných rozhovorů nad tématy, s nimiž se setkávají ve své každodenní praxi.

Přednášející

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
Prim. MUDr. Viktor Kašák
Prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc.
MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.
MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

 

60
5759