Respiratory Forum 2016

25. – 26. 11. 2016 | NH Prague City, Praha

Druhý ročník dvoudenní konference RESPIRATORY FORUM 2016, která se věnuje aktuálním tématům ze světa respirační medicíny, byl tentokrát věnován problematice astmatu a kašle. Listopadového setkání se zúčastnilo přes 200 odborníků z České republiky. Lékaři měli letos navíc jedinečnou příležitost účastnit se konference online prostřednictvím živého přenosu.

Páteční den sestával ze čtyřdílného přednáškového cyklu pod názvem Astma pro rok 2017. Přítomní byli mimo jiné obeznámeni s výsledky aktuální dotazníkové studie FOSCA, pojednali o reálné situaci užívání léků pacienty či se zaměřili na otázky biologické léčby obtížně léčitelného astmatu.

Sobotní dopoledne nabídlo multioborový pohled na problematiku kašle. Lékaři měli možnost naslouchat velmi zajímavým sdělením napříč šesti různými specializacemi přednášejích. Odborníci se mimo jiné věnovali klinickému pohledu na chronický kašel a jeho diagnostice, patofyziologii kašle, mimojícnovým projevům refluxní choroby i současným farmakologickým možnostem léčby kašle.

Tento ročník konference Respiratory Forum proběhl ve znamení interaktivity. Během konference se mohli přítomní odborníci vyjadřovat k otázkám a anketám přednášejících a rovněž jim bylo umožněno pokládat dotazy k prezentovaným sdělením v reálném čase. Konference byla živě přenášena na webové stránky respiforum.cz, což uvítali odborníci, kteří se konference nemohli zúčastnit osobně.

Přednášející

Prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.
Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.
Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
Doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
Prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc.
MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D.
MUDr. Radana Pařízková
MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA
MUDr. Jitka Vydrová

Prezentace mluvčích

  Chronický kašel mezioborově
doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
  Kašel z pohledu pneumologa
prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.
    Současné farmakoterapeutické možnosti v léčbě kašle
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
    Kašel z pohledu infektologa
MUDr. Radana Pařízková
    Extraesofageální refluxní choroba v etiologii chronického kašle
MUDr. Jitka Vydrová
    Patofyziológia kašľa
prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.
    Užívá váš pacient léky, které mu předepíšete?
MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA
    Astma od dětství do dospělosti
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
60
5759