Respiratory Forum 2018

4. setkání pneumologů a alergologů se konalo v pátek 30. listopadu, tradičně v konferenčních prostorách hotelu NH Prague City na pražském Smíchově a také online na www.respiforum.cz.

Posluchače přivítal generální ředitel Juan Carlos Conde, který představil společnost TEVA v České republice a zdůraznil, že hlavním posláním Tevy je péče o pacienty, a to nejen vývojem, výrobou a prodejem léků, ale i poskytováním správných informací nemocným. K novinkám společnosti nepatří jen Cinqaero (reslizumab) pro těžké astma, ale i nové logo. 

Moderátorem a odborným garantem celého odpoledne byl profesor Petr Panzner, k němuž se v druhé polovině přidala profesorka Martina Vašáková. Typologií pacientů pro biologickou léčbu se ve své prezentaci zabýval docent Milan Teřl. O novinkách v léčbě urtikarie a ekzému hovořila paní doktorka Iva Karlová a paní primářka Hana Roháčová se ve své přednášce věnovala atypickým infekcím a správnému porozumění laboratorním výsledkům. Po přestávce měla slovo paní profesorka Martina Vašáková, která se zabývala dvěma tvářemi biologické léčby a na závěr si vzal slovo pan docent Susa, který odpolední blok zakončil poetickým připomenutím období adventu.

Video záznamy přednášek

Typologie pacienta pro biologickou léčbu astmatu

Záznam přednášky doc. MUDr. Milana Teřla, Ph.D

 

Urtikárie a ekzém – novinky v léčbě 2018

Záznam přednášky MUDr. Ivy Karlové

 

Atypické infekce a jak rozumět leboratorním výsledkům

Záznam přednášky MUDr. Hany Roháčové, Ph.D.

 

Dvě tváře biologické léčby

Záznam přednášky prof. MUDr. Martiny Vašákové, Ph.D.

Prezentace mluvčích

Infekce vyvolané atypickými patogeny, jak rozumět laboratorním nálezům

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Nové terapeutické možnosti chronické urtikárie a atopické dermatitidy

MUDr. Iva Karlová

60
5759