Respiratory Forum 2018

4. setkání pneumologů a alergologů se letos konalo v pátek 30. listopadu, tradičně v konferenčních prostorách hotelu NH Prague City na pražském Smíchově a také online na www.respiforum.cz.

Odborný program:

pátek 30. listopadu 

13:00      Registrace
   
Předsedající      prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
       prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
   
14:00 – 14:45      Typologie pacienta pro biologickou léčbu astmatu
       doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
   
14:45 – 15:30      Urtikarie a ekzém – novinky v léčbě 2018
       MUDr. Iva Karlová
   
15:30 – 16:15      Atypické infekce a jak rozumět laboratorním výsledkům
       MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
   
16:15 – 16:30      Přestávka
   
16:30 – 17:15      Dvě tváře biologické léčby
       prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
   
17:15 – 17:45      Dýchání do duše
       doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc.
   
17:45 – 18:00      Panelová diskuze
   
   

Vzdělávací akce je zařazena do registru ČLK dle Stavovského předpisu č. 16. Účast bude ohodnocena 5 kredity.

Odborným garantem akce je prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda ČPFS ČLS JEP.

Konferenci pořádá MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. pod odbornou záštitou ČSAKI a ČPFS ČLS JEP.