Respiratory Forum 2018

4. setkání pneumologů a alergologů se letos konalo v pátek 30. listopadu, tradičně v konferenčních prostorách hotelu NH Prague City na pražském Smíchově a také online na www.respiforum.cz.

Posluchače letos přivítal generální ředitel Juan Carlos Conde, který představil společnost TEVA v České republice a zdůraznil, že hlavním posláním Tevy je péče o pacienty, a to nejen vývojem, výrobou a prodejem léků, ale i poskytováním správných informací nemocným. K novinkám společnosti nepatří jen Cinquero (reslizumab) pro těžké astma, ale i nové logo. 

Moderátorem a odborným garantem celého odpoledne byl profesor Petr Panzner, k němuž se v druhé polovině přidala profesorka Martina Vašáková. Typologií pacientů pro biologickou léčbu se ve své prezentaci zabýval docent Milan Teřl. O novinkách v léčbě urtikarie a ekzému hovořila paní doktorka Iva Karlová a paní primářka Hana Roháčová se ve své přednášce věnovala atypickým infekcím a správnému porozumění laboratorním výsledkům. Po přestávce měla slovo paní profesorka Martina Vašáková, která se zabývala dvěma tvářemi biologické léčby a na závěr si vzal slovo pan docent Susa, který odpolední blok zakončil poetickým připomenutím období adventu.