Respiratory Forum 2021

Již sedmý ročník setkání alergologů a pneumologů pod názvem Respiratory Forum 2021 se konal opět v online formě 10. prosince 2021.

Videozáznamy přednášek

MUDr. Jakub Novosad, Ph.D. (Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové, UK v Praze, LF Hradec Králové) se zaměřil ve své řeči na biomarkery a jejich roli především v biologické terapii astmatu. Jako biomarker je označován objektivně měřitelný parametr, který vypovídá o normálních či patologických procesech v organismu nebo o odpovědi na terapii. V případě astmatu je možné takových biomarkerů vyjmenovat velice mnoho. Nicméně doktor Novosad se zaměřil na tři nejčastěji využívané a nejlépe popsané biomarkery, které lze využít při péči o astmatického pacienta s biologickou léčbou. Více si poslechněte v prezentaci.

 

Prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (RECETOX, Masarykovy univerzity v Brně, AKIMED Brno) se ve své přednášce zabýval otázkou regulací a dysregulací v léčbě alergií a imunologie jako takové, včetně autoimunit. V závěru své přednášky se profesor Thon věnoval nezbytností optimální léčby monoklonálními protilátkami v léčbě těžkého eozinofilního astmatu především u pacientů, u kterých se vyskytují autoprotilátky ve sputu. 

 

 

MUDr. Alena Vlachová (Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol) si připravila přednášku 3 roky s Reslizumabem. Úvodem paní doktorka představila studii s reslizumabem v reálné klinické praxi doplňující výsledky klinických studií fáze III intravenózního reslizumabu. Nezanedbatelný byl kortikoidy šetřící efekt této biologické léčby. Z nemocných, kteří užívali perorální kortikoidy, více než polovina mohla po zahájení léčby reslizumabem užívaní těchto léků přerušit.
Po studiích s reslizumabem následovaly 2 kasuistiky z plicní kliniky FNM. V první kazuistice je pacientkou mladá žena od dětství léčena na pneumologické klinice s těžkou eosinofilií, díky svému onemocnění nemohla vykonávat ani běžné domácí práce. Druhá kazuistika představuje muže, bývalého kuřáka, který onemocněl v pozdějším věku, ale nástup onemocnění byl velmi závažný. Jaká léčba byla u pacientů zvolena?

 

 

60
5759