Riziko astmatu, senné rýmy a ekzému je ovlivněno polygenně

V rámci nové studie SciLifeLab při univerzitě v Uppsale vědci nalezli v lidském genomu celkem 141 oblastí (genů), které z velké části vysvětlují genetické riziko pojící se s astmatem, sennou rýmou a ekzémem. Až 41 z těchto genů nebylo dosud asociováno se zvýšeným rizikem zmíněných onemocnění. Výsledky důležité studie byly publikovány v časopise Human Molecular Genetics.

Švédská studie, zatím největší svého druhu, analyzovala data 350 000 osob z Britain’s UK Biobank. Testovány byly miliony genových pozic a jejich vliv na alergická onemocnění a astma. Zmíněných 41 nových genetických nálezů bylo rovněž testováno u nezávislé skupiny 110 000 klientů americké společnosti 23andMe. Každý klient 23andMe odeslal do laboratoře vzorek slin, který společnost použila k analýze DNA a následně klienta informovala o výsledcích. Toto hodnocení potvrdilo, že většina z nových genetických variant má vliv na individuální riziko. Výsledky analýz byly anonymizovaně postoupeny vědcům z univerzity v Uppsale, aby našli další genetické varianty, které ovlivňují analyzovaná onemocnění, v tomto případě astma, sennou rýmu nebo ekzém.

Studie ukázala, že velké množství identifikovaných genů představuje zvýšené riziko pro všechna tři onemocnění. To ukazuje, že zvýšené riziko alergie při diagnostikovaném astmatu nebo zvýšené riziko astmatu při diagnóze alergie je z velké části způsobeno genetickými faktory. Studie také identifikovala několik genů, které zvyšují riziko jedné z těchto chorob ve vztahu k ostatním. To by znamenalo, že rovněž existuje řada faktorů více specifických pro dané onemocnění. 

Lze shrnout, že všechna tři onemocnění vznikají komplexním sdružením několika genů a také faktorů životního prostředí a životního stylu. Aby bylo možné zlepšit každodenní život pacientů, je důležité vyvinout léky, které jsou přizpůsobeny genetickým rizikům jednotlivých pacientů, a také pochopit, jak může prostředí a životní styl zabránit rozvoji onemocnění a zlepšit jeho příznaky.

Zdroj: tisková zpráva univerzity v Uppsale – https://www.mynewsdesk.com/uk/uu/pressreleases/multiple-genes-affect-risk-of-asthma-hay-fever-and-eczema-2903142, originální práce: Åsa Johansson, Mathias Rask-Andersen, Torgny Karlsson, Weronica E Ek (2019) Genome-wide association analysis of 350 000 Caucasians from the UK Biobank identifies novel loci for asthma, hay fever and eczema, Human Molecular Genetics, DOI: 10.1093/hmg/ddz175

60
5759