Rozdíly v DNA mohou vysvětlit riziko CHOPN u kuřáků i nekuřáků

Z výsledků rozsáhlé studie vyplývá, že rozdíly v DNA mohou vrhnout nový pohled na zdraví plic a riziko rozvoje chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) u kuřáků i nekuřáků a v budoucnu tak pomoct při tvorbě preventivních a terapeutických strategiích v boji proti CHOPN.

Ačkoliv je kouření hlavní příčinou chronické obstrukční plicní nemoci, každý pátý člověk trpící CHOPN nemá v anamnéze kuřácký zlozvyk. Mezi další rizikové faktory této nemoci patří profesní expozice prachu, chemikáliím a výparům, ale také genetická predispozice.

Nová studie, která byla publikovaná v únoru letošního roku v prestižním časopise Nature, zkoumala vliv genetické predispozice na riziko rozvoje CHOPN. Tým vedený vědci z University of Leicester analyzoval DNA celkem 400 tisíc účastníků studie. S genetickým vyšetřením bylo současně provedeno funkční vyšetření plic a následně byla tato vyšetření srovnávána za účelem zjištění asociace mezi genetickou variabilitou a specifickými rysy plicní tkáně.

Vedoucí studie Louise Wain přiznává, že mechanismus rozvoje CHOPN u kuřáků a nekuřáků není dosud uspokojivě objasněn. Studie by tak měla poskytnout klíčové informace o tom, které změny v DNA jsou rizikové pro rozvoj chronické obstrukční plicní nemoci.

Z celkového počtu 20 milionů zaznamenaných rozdílů v DNA vědci určili 279 rozdílů, které jsou prediktivní v rozvoji CHOPN v souvislosti s kouřením. Celkem 139 rozdílů přitom vědci v dosavadních studiích nezaznamenali.

Účastníci studie byli následně rozděleni do 10 rizikových skupin podle genetického profilu a funkce plic. Na základě této klasifikace dochází u 8 z 10 kuřáků v nejvíce rizikové skupině k rozvoji CHOPN. Ačkoliv bylo u nekuřáků riziko mnohem nižší, ve skupině s největším genetickým rizikem dochází k rozvoji CHOPN u 2 z 10 jedinců.

Vědci se díky této studii přiblížili pochopení patogeneze CHOPN na genetickém podkladu. Variace v genetickém kódu by v budoucnu mohly být podkladem pro vývoj cílené léčby. Identifikované rozdíly současně mohou napomoci v rozvoji nových preventivních a terapeutických opatření.

(drho)

Zdroj: https://copdnewstoday.com/2019/03/08/dna-differences-explain-copd-risk-smokers-non-smokers/

60
5759