SÚKL schválil rozšíření indikace léku DuoResp Spiromax

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil 21. května 2021 rozšíření indikace u přípravku DuoResp Spiromax k využití u dospívajících od 12 let v terapeutické indikaci astmatu.

DuoResp Spiromax je léčivý přípravek, který obsahuje účinné látky budesonid a formoterol. Používá se k léčbě astmatu u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let, u nichž je kombinovaný přípravek považován za vhodný. Lze jej použít u pacientů, jejichž onemocnění není adekvátně kontrolováno inhalačními kortikoidy a podle potřeby podávanými krátkodobě působícími β2-adrenergními agonisty, nebo u pacientů, jejichž onemocnění je adekvátně kontrolováno kombinací inhalačně užívaných kortikoidů a dlouhodobě působících β2-adrenergních agonistů (jako jsou budesonid a formoterol). 4

Období přechodu z dětství do dospělosti je provázeno velkou řadou nejen somatických, ale současně i osobnostních a sociálních změn. Snaha adolescentů po samostatnosti, pokles „dozorující“ funkce rodičů a ztráta kontinuity lékařské péče vedou často k významnému poklesu adherence k léčbě, jejíž negativní dopady bývají umocňovány kouřením cigaret. To ve svých důsledcích vede ke ztrátě kontroly nad astmatem, která bývá někdy dlouhodobá a spojená s riziky ireverzibilních změn.5, 6

U této věkové skupiny pacientů s astmatem je nyní nově možné využít jednoduchosti použití inhalátoru Spiromax u přípravku Duoresp.
Tento inhalátor zabezpečí:

  • Správnost použití u 93 % lidí po přečtení příbalové informace (PIL) *1
  • Konsistentní dávkování: **
    • Během nádechu v rozmezí 30-90 L/min 2, 3
    • Pokud se drží ve svislé poloze s rozmezím +/- 90° 3
    • Při teplotě skladování -20 °C až 40 °C 3 
  • Schváleno k použití pro udržovací a úlevovou terapii (MART *) u astmatu †4

PIL, příbalová informace pro pacienta
*Data pro správné použití po přečtení PIL pro Turbohaler® a Easyhaler® byla 76,7 % a 58,3% (p<0,001, pro obě srovnání) n=120 pro všechny skupiny.1Pacienti byli poučeni, aby si pečlivě přečetli PIL a postupovali podle instrukcí pro použití tak, jak je popsáno v příbalové informaci.
**Studie doručené dávky za využití nízké, střední a vysoké síly DuoResp Spiromax. Konzistence dávky byla měřena po dobu životnosti inhalátoru. Nízká dávka byla zařazena do studie, ale není v České republice schválena.3
Pouze pro sílu 160/4.5 mikrogramů.4

Zdroje: Sandler N et al. BMJ Open Resp Res 2016; 3: e000119. 1
Chrystyn H et al. Int J Pharm 2015; 491: 268–276. 2
Canonica G et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015; 28(5): 309–319. 3
Zkrácený souhrn údajů o přípravku DUORESP SPIROMAX 4
https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/duoresp-spiromax-epar-summary-public_cs.pdf 5
https://ginasthma.org/reports/ 6

60
5759