Téměř polovina žen trpící astmatem je ohrožena vznikem chronické obstrukční plicní nemoci

Z výsledků nedávno publikované studie v časopise Annals of The American Thoracic Society vyplývá, že více než čtyři z deseti žen trpících bronchiálním astmatem jsou v riziku rozvoje chronické obstrukční plicní nemoci. Určitému podílu případů lze ale předejít eliminací rizikových faktorů.

Profesorka Teresa To a její spolupracovníci ve své studii koncipované v Ontariu v Kanadě dospěli k znepokojivému zjištění. V jejich studii, které se zúčastnilo 4 051 žen s bronchiálním astmatem, došlo u 42 % zúčastněných (n = 1701) k rozvoji chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Ženy byly v průměru sledovány 14 let od diagnostikování astmatu.

Výzkumníci zkoumali rizikové faktory překryvného syndromu astmatu a CHOPN. Při rozvoji tohoto onemocnění došlo k zvýšení počtu exacerbací, hospitalizací a snížení kvality života v porovnání s jedinci, kteří trpí pouze jedním z těchto plicních onemocnění. Profesorka To také říká, že potřeba přesné identifikace rizikových faktorů je urgentní z důvodu rostoucí prevalence i mortality na toto onemocnění u žen v porovnání s muži.

Autoři uvádějí, že individuální rizikové faktory hrají v rozvoji překryvného syndromu důležitější roli než expozice jemným částicím, které představují hlavní znečisťující látku v ovzduší pronikající hluboko do plicní tkáně díky své mikroskopické velikosti.

Jedním ze zásadních rizikových faktorů je kouření tabákových výrobků. Ženy, které po dobu pět let vykouřily více než jednu krabičku cigaret denně, jsou ve vyšším riziku rozvoje překryvného syndromu v porovnání s ženami nekuřačkami a ženami, které vykouřily méně než jednu krabičku cigaret denně. Kouření však není jediným rizikovým faktorem, 38 % žen ve studii totiž nikdy nekouřilo.

Mezi další signifikantní rizikové faktory se zařadila obezita, bydlení na venkově, nízká úroveň vzdělání a nezaměstnanost. Autoři předpokládají, že tyto faktory indikují nízkou socioekonomickou úroveň nemocných, která vede k suboptimální dosažitelnosti zdravotní péče, nedostatečné léčbě astmatu a nízké compliance terapie. Kombinace těchto faktorů může vést k častějším záchvatům astmatu, remodelaci dýchacích cest a rozvoji CHOPN.

Výzkumníci však dodávají, že jim chybí data pro přímé vyšetření těchto asociací. Další limitací studie je chybění informací ohledně pasivního kouření a expozice znečištění ovzduší po celou dobu sledování. Přes tyto nedostatky studie přinesla zajímavé výsledky ohledně rizikových faktorů a prevalence překryvného syndromu astmatu a CHOPN u žen.

(drho)

Zdroj: To T., Zhu J., Gray N. et al. Asthma and COPD Overlap in Women: Incidence and Risk Factors. Ann Am Thorac Soc 2018 Jul 17. doi: 10.1513/AnnalsATS.201802-078OC.

60
5759