Vakcinace a změny v očkovacím kalendáři s ohledem na respirační infekce

Na novinky v očkovacím kalendáři, které vstoupily v platnost 1. ledna 2018, se ve své přednášce soustředil prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. „Řada změn, ke kterým v očkovacím kalendáři došlo, bude mít jednoznačný dopad na respirační choroby,“ zahájil své vystoupení profesor Prymula. Hlavním důvodem změn je epidemiologická situace. V některých případech bylo možné snížit počet dávek, protože dané infekční onemocnění je pod dobrou kontrolou, a naopak tam, kde se ukázalo, že imunita není ve vyšším věku dostatečná, byl očkovací interval prodloužen (spalničky). Změny v očkování mají dopad i na úhrady. Bylo tedy nutné současně novelizovat vyhlášku č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění: hrazené služby (§ 30). Celý článek

Video

Prezentace

60
5759