Velká studie propojila astma, alergickou rýmu a COVID-19

Jihokorejská studie ukazuje, že lidé s alergickou rýmou a astmatem mohou být náchylnější k nákaze COVID-19 a významně více k závažné formě onemocnění, pokud k nákaze dojde.

Riziko bylo obzvláště vysoké u jedinců s nealergickým astmatem, u nichž byla více než čtyřikrát vyšší pravděpodobnost výskytu závažného COVID-19 než u osob bez astmatu. Autoři uvádějí, že studie poskytuje silné důkazy o vazbě mezi respiračními alergickými onemocněními a rizikem nákazy COVID-19 a jejím těžším průběhem. Z téměř 200 tisíc testovaných bylo na SARS-coV-2 pozitivních více než 7 300 osob – 10 % z nich mělo astma, 57 % alergickou rýmu a 2 % atopickou dermatitidu. Měli závažnější klinický průběh infekce a ti s astmatem strávili v nemocnici průměrně 24,6 dne, zatímco pacienti bez astmatu o tři dny méně. Studie analyzovala databázi více než 200 000 dospělých, kteří podstoupili testy na COVID-19 mezi 1. lednem a 15. květnem 2020 – 15 % mělo astma, 63 % alergickou rýmu a 4 % atopickou dermatitidu. 

Z výsledků studie:

Závažné klinické výsledky se vyskytly u 6,9 % astmatiků a u 4,5 % osob bez astmatu (aOR 1,62; 95% CI 1,01 – 2,67) a u 4,7 % osob s alergickou rýmou a u 3,7 % osob bez rýmy (aOR 1,27; 95% CI 1,00 – 1,64).

Riziko rozvoje závažné formy COVID-19 bylo více než 4× vyšší u osob s nealergickým astmatem (aOR 4,09; 95% CI 1,69 – 10,52), menší bylo u osob s alergickým astmatem (aOR 1,40; 95% CI 0,83 – 2,41).

Průměrná doba hospitalizace byla 22,8 dne u osob s alergickou rýmou a 21,8 dne bez alergické rýmy (adjustovaný průměrný rozdíl 0,71; 95% CI 0,02 – 1,40). 

Pacienti s astmatem strávili v nemocnici v průměru 24,6 dne (vs. 22,1 dne neastmatici), adjustovaný průměrný rozdíl 0,89; 95% CI -0,25 – 2,3).

Zdroj: https://bit.ly/2Ewumbl Journal of Allergy and Clinical Immunology

RESP-CZ-00004

60
5759