Vyvážená strava má pro pacienty s CHOPN značný význam

Plíce jsou velmi citlivý orgán reagující na řadu vnějších faktorů a způsob života, což platí dvojnásob při chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Moderní „západní“ medicína na CHOPN pohlíží jako na nevyléčitelné onemocnění týkající se výhradně dýchacího ústrojí. Naopak východní medicína k CHOPN přistupuje komplexnějším způsobem a hodnotí ji jako nemoc, kterou je možné do značné míry ovlivnit životním stylem a způsobem stravování. Článek věnovaný tomuto tématu, jenž byl zveřejněný v časopise Evidence-based Complementary and Alternative Medicine upozorňuje například na souvislosti mezi fungováním plic a tlustým střevem.

Faktory ovlivňující CHOPN

Symptomy chronické plicní obstrukční nemoci i progresi onemocnění je možné příznivě ovlivnit pomocí dechových cvičení, zdravým stravováním a celkovým stylem života. I běžné aktivity, jako je pohyb v prašném prostředí či práce na zahradě, mohou kvůli dráždivým prachovým částicím přispívat ke zhoršení symptomů CHOPN. Pravidelně a pečlivě prováděné dechové cvičení by proto mělo být pro pacienty s CHOPN samozřejmostí. Zásadní vliv na průběh nemoci má ovšem také strava.

Do stravy patří kvalitní tuky i antioxidanty

Jedním ze základních předpokladů zdravého stravování, které je při CHOPN důležité pro řadu tělesných procesů, je vyvážený jídelníček a zastoupení fytonutrientů chránících organismus před oxidativním stresem. Autoři práce zaměřené na výživu při CHOPN, která byla publikována v periodiku European Respiratory Journal, podotýkají, že zastoupení tuků ve stravě pacientů s CHOPN může přesahovat 40 %. Vzhledem k takto vysokému podílu tuků je ovšem nutné dbát na jejich druh a kvalitu. Mělo by se jednat převážně o mononenasycené a polynenasycené mastné kyseliny. Naopak tzv. transtukům, které se nacházejí mimo jiné v margarínech, smažených pokrmech či průmyslově vyráběných cukrovinkách, by se měli pacienti s CHOPN zcela vyhýbat. Doporučeným zdrojem živočišných a rostlinných bílkovin jsou například mléčné výrobky a ořechy. Odborníci vyzdvihují též význam potravin obsahujících antioxidanty a vitamíny A, C, D, E a B 12. Stejně důležité jsou karotenoidy, flavonoidy a také vláknina.

Omezení soli a dostatek tekutin

Význam vlákniny spočívá v podpoře trávení a zdraví tlustého střeva. Správně fungující trávení je pro pacienty s CHOPN důležité, neboť meteorismus může ztěžovat dýchání. Nadměrné množství soli ve stravě přispívá k retenci vody, což je další faktor, který může negativně ovlivňovat kvalitu dýchání. Ve stravě by neměly chybět potraviny obsahující vitamín D, jelikož nízká hladina vitamínu D může při chronické obstrukční plicní nemoci přispívat k exacerbaci onemocnění. Zvláštní pozornost si zaslouží dostatečná hydratace, ovšem s důrazem na nesycené nápoje, neboť sycené mohou způsobovat nežádoucí nadýmání. Dýchací obtíže mohou přispívat k rychlejší dehydrataci, proto je dostatečný pitný režim pro pacienty s CHOPN jedním ze základních režimových opatření.

(pak)

Zdroj: https://copdnewstoday.com/2019/02/26/balanced-diet-key-copd-patients-nutritional-specialist-view/

60
5759