Webináře

Komplexní péče o diabetika s plicním onemocněním

Autoři vzdělávacího webináře:
MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D. a doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Odborný garant:
doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Počet kreditních bodů: 2

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v centrálním registru vedena pod číslem 56573.

60
5759