Zajímavé odkazy

Odkazy na internetové stránky byly vybrány z veřejně dostupných webů odborných společností, pacientských organizací a sdružení, zahraničních organizací a odborných časopisů.

Videa se správnou inhalační technikou 

  • www.mujinhalator.cz – od začátku 2019 je v ČR dostupná webová stránka Můj inhalátor, která obsahuje videa se správnou inhalační technikou pro jednotlivé inhalační systémy. Web je veřejně přístupný, určený pro laiky i pro zdravotníky.

Stránky odborných společností

Pacientské organizace a sdružení

Zahraniční organizace

Odborné časopisy

60
5759